GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

GOSB Kurumsal

Tarihçe

GOSB, 1985 yılında sanayiyi disipline edebilmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluşunda Türkiye’de hiç uygulanmamış olan “sat-yap” modeli oluşturulmuştur. GOSB, “Her şeyin Devletten Beklenmemesi" ilkesiyle, kredi kullanılmadan tamamen katılımcıların finansmanı ile gerçekleştirilmiştir.

Mart 1986’da ilk müteşebbis heyet toplantısını yapan GOSB,230 hektarlık I. etap arazisinin tapularını Ekim 1986’da almıştır. 

1988 yılında başladığı alt yapı inşaatlarını da 1989 yılında tamamlayarak, bugüne kadar en kısa sürede gerçekleşen OSB olmuştur. 1990 yılında ise ilk fabrika üretime geçmiştir.

2000 yılında 4562 sayılı OSB Kanunu’na ilk uyum sağlayan OSB olarak “1” numara ile tescil edilen GOSB, kurulduğu yıllarda OSB ile ilgili bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, yaşadığı sıkıntılar sonucunda elde ettiği bilgi birikimini, yeni kurulacak OSB'lerin yaşamaması için, gerek 2000 yılında yayımlanan 4562 sayılı OSB Kanunu’nun düzenlenmesi aşamasında, gerekse de daha sonraki aşamalarda önemli bir rol oynamıştır.

Takip eden yıllarda, GOSB’un genişletilmesine karar verilmiş, Bakanlık tarafından yerinde yapılan tespitler sonucunda, yaklaşık 160Ha. büyüklüğündeki “Tembelova Alanı” ve mevcut bölgenin batısındaki yaklaşık 130 Ha. büyüklüğündeki alanın “Genişleme Alanı” olarak belirlenmesi uygun bulunmuştur. 2006 yılında Genişleme Bölgesinin, 2015 yılında ise Tembelova Alanı’nın altyapısı tamamlanmıştır. 

GOSB, 2005 yılında faaliyete geçirdiği teknoparkla, bünyesinde teknopark kurmuş olan ilk OSB unvanına da sahip olmuştur.

Aynı sene içinde GOSB Katılımcıları müteşebbis heyete dahil olmuş, müteşebbis heyette 7 sanayici temsil hakkına sahip olmuştur.

Toplam işletme sayısının 2/3’ünün yapı kullanma izni alması ve bunların da en az yarısının üretime geçmesi sonucunda ise Genel Kurula geçiş süreci başlatılmış, 2012 yılında Genel Kurula geçilmiştir.


GOSB, sunduğu hizmetler ve modern alt yapısı ile gelişmiş ülkelerdeki endüstri parkları ile eş düzeydedir. Yabancı sermayenin tercih ettiği GOSB, bünyesinde teknopark kurmuş olan ilk OSB'dir. GOSB, 5.160.000 m2’lik bir alanda yer almaktadır. 


GOSB, yetişmiş insan gücüne ve pazara yakınlığı nedeniyle, kurulduğu günden bugüne her zaman cazibe merkezi olmuştur. GOSB, TEM otoyolunun kuzeyinde, Gebze şehir merkezine 7 km, İstanbul'a 55 km, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 15 km, Derince Limanı'na ise 34 km uzaklıktadır. GOSB, Türkiye pazarının 2/3’ünü oluşturan Marmara Bölgesi'nin merkezindedir.

 Sayılarla GOSB

1985

Bakanlar Kurulu Kararı

Mart 1986

İlk Müteşebbis Heyet toplantısı

1988

Altyapı inşaatlarının başlaması

1989

Altyapı inşaatlarının tamamlanması

1990

İlk fabrikanın üretime geçmesi

2000

4562 sayılı OSB Kanunu’na ilk uyum sağlayan OSB olarak “1” numara ile tescili

2001

Dünya Bankası’nın "Yatırımda Yönetimsel Engeller" konulu raporunda, ülke yatırım politikalarında uygulanan yanlışlıklara rağmen, GOSB’un iyi bir model oluşturduğunun tespit edilmesi

2004

Tembelova Alanı’nın GOSB’a dahil olması

2005

Doğalgaz hatlarının hizmete girmesi

2005

GOSB Teknopark’ın faaliyete geçmesi

2006

GOSB Genişleme Alanı’nın altyapısının bitirilmesi

2006

GOSB Fiber Optik Şebekesi’nin hizmete girmesi

2007

Katılımcıların Müteşebbis Heyet’e dahil edilmesi

2008

Global Compact’ın imzalanması

2009

GOSB TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitime başlaması

2009

Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin alınması

2009

EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde “Mükemmellikte Yetkinlik” belgesinin alınması

2009

TIR Parkı’nın hizmete başlaması

2011

Arıtma Tesisinin hizmete girmesi

2011

GOSB Tembelova Alanı’nda altyapı inşaatlarının başlaması

2012

Genel Kurul’a geçilmesi

2013

GOSB Meydan’ın hizmete girmesi

2015

GOSB Camii’nin hizmete girmesi

Top