GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Hizmetler

GOSB Kule

Mevcut yetkinlikleri ve nitelikli insan kaynağı ile bugünün problemlerini çözmekle birlikte, sağladığı butik teknoloji hizmetleri ile sanayicilerini geleceğe hazırlamayı hedefleyen GOSB, mevcut know-how’ı ile katılımcılarının ihtiyaçlarını harmanlayarak, Türkiye’de bulunan OSB’ler içinde veri merkezi kuran ilk OSB olmuştur. 13 yıldır katılımcılarına kendi fiber optik şebekesi üzerinden haberleşme hizmetleri sunan GOSB, TIER-3standartlarına göre tasarım ve kurulumu gerçekleştirilmiş olan GOSB KULE veri merkezini Ekim 2017 yılında tamamlamıştır.

Dijital teknoloji devrimine ve dönüşümüne hızlı biçimde uyum sağlayarak, sanayiciler ile gelecek arasında köprü oluşturan GOSB, GOSB KULE projesi ile ülkemizin stratejilerinin belirlenmesine de esin kaynağı olmuş bir vizyon ortaya koymuş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2019-2023 dönemini kapsayan “On Birinci Kalkınma Planı” ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” kapsamında, OSB’lerin, Veri Merkezi ve Siber Güvenlik Merkezi hizmetlerine odaklanması hedef gösterilmiştir. GOSB, Türkiye’de bulunan 300’denfazla OSB’ye örnek gösterilen modeli uygulayan tek OSB olarak, bugüne kadar sanayicilerin münferit olarak yaptıkları lisans, donanım, enerji ve iklimlendirme sistemi yatırımlarını, GOSB KULE çatısı altında konsolide etmiş ve yarattığı maliyet avantajı ile ülke kaynaklarının verimli kullanılması ve teknoloji israfının önlenmesi açısından büyük bir katkı sağlamıştır.

GOSB KULE HİZMETLERİ:

Telekomünikasyon : GOSB, Ekim 2007 itibarıyla devreye aldığı fiber optik şebekesi üzerinden firmalarına; Metro Ethernet ve Fiber İnternet, ISDN PRI ve IP Telefon, MPLS VPN ve Dark Fiber, Leased Line ve SDH E1 gibi katma değerli haberleşme hizmetleri sağlamaktadır. 13 yıldır hizmet veren GOSBnet şebekesi üzerinden 162 firmamız hizmet almaktadır. GOSBnet omurgası, internet ve ses iletişimi için, farklı servis sağlayıcılara yedekli iki farklı güzergah üzerindeki iki farklı PoP ile bağlıdır. Böylelikle pasif omurga ve aktif omurga yedekliliği ile birlikte operatör yedekliliği de sağlanmıştır. GOSB, hizmet kalitesini sürekli iyileştirmekte ve katılımcısına katma değer yaratacak projeler geliştirmektedir. Ekim 2017 itibarıyla TIER-3 standartlarına göre tasarım ve kurulumu tamamlanan veri merkezinden hizmetlerine devam eden GOSBnet, katılımcılarına butik ve ekonomik hizmet vermeyi hedeflemiş, katılımcıların haberleşme maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlayarak rekabet üstünlüğü yaratmıştır.

Veri Merkezi : GOSB, mevcut know-how’ı ile katılımcılarının ihtiyaçlarını harmanlayarak, Türkiye’de bulunan OSB’ler içinde veri merkezi kuran ilk OSB olmuştur. 13 yıldır katılımcılarına kendi fiber optik şebekesi üzerinden haberleşme hizmetleri sunan GOSB, TIER-3 standartlarına göre tasarım ve kurulumu geçekleştirilmiş olan GOSB KULE veri merkezini, Ekim 2019’dakatılımcılarının hizmetine açmıştır. GOSB KULE projesi sayesinde firmalar, konsolidasyon ile maliyeti paylaştırılmış veri merkezinden sanal veri merkezi, replikasyon, arşivleme, yedekleme, sanal masaüstü altyapısı (VDI), iş sürekliliği ve felaket yönetimi hizmetleri sunmaktadır. 

Güvenlik Operasyon Merkezi : GOSB, katılımcıları, günümüz siber dünyasındaki saldırılardan koruyabilmek ve sürekli izleme ile iş sürekliliğini maksimum düzeye çıkarabilmek amacıyla, Network Operasyon Merkezi ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi hizmetleri dışında, bünyesinde bulunan yönetilebilir güvenlik hizmetleri kapsamında DDoS Atak Önleme, IDS/IPS, Güvenlik Duvarı, VPN, SIEM, 5651 Log Yönetimi, İzleme ve Monitoring hizmetleri gibi yönetilen güvenlik hizmetleri sağlamaktadır. Siber güvenlik konusunda iş gücü, destek ve danışmanlık hizmetleri ile teknolojik çözümler sunan GOSB, OSB’ler arasında yine bir ilki gerçekleştirerek Güvenlik Operasyon ve İzleme Merkezi’ni hayata geçirmiş ve işletmeye başlamıştır. GOSB, tüm Teknoloji hizmetlerinde olduğu gibi Güvenlik Operasyon ve İzleme Merkezi süreçlerinde de ITIL metodolojisi kullanarak BT servislerini eksiksiz ve en iyi kalitede yönetmektedir. ITIL servis yaklaşımı ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi kılavuz alınarak paydaşlarının bilgilerinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini sağlamaktadır.

GOSB KULE ile katılımcılara haberleşme hizmetleriyle birlikte veri merkezi ve siber güvenlik hizmetleri entegre bir şekilde sunularak; merkezi ve bütünleşik bir yapı üzerinden ekonomik, butik ve katma değerli hizmetler üretilmeye devam edilecektir.

Sorumlu Kişi :  Ozan Özdemir /  Tel : +90 (262) 648 48 10
Mesaj göndermek için tıklayınız.
Top