GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Hizmetler
Altyapı Hizmetleri

Atık Su

GOSB atık su ve yağmur suyu şebekeleri ayrık sistemde inşa edilmiş olup, bu şekilde çalıştırılmaktadır.

Bölgemizdeki katılımcılardan ve diğer faaliyetlerden kaynaklanan atık suların arıtma tesisimize ulaştırılması için, 6 noktada atık su terfi istasyonu tesis edilmiştir.

GOSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’nin Çevre İzni 06.12.2011’de alınmıştır.

Katılımcı faaliyetlerinden kaynaklanan atık sular, kirletici konsantrasyonlarının GOSB Kanala Kabul Kriterleri’ni sağlaması halinde, herhangi bir ön arıtma işlemine tabi tutulmaksızın kanalizasyon sistemine bağlanmakta ve Bağlantı İzin Belgesi düzenlenmektedir.

Sorumlu Kişi: Salih Kuru  / Tel : +90 (262) 648 48 31
Mesaj göndermek için tıklayınız.

Top