GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

GOSB Kurumsal

Vizyon-Misyon

VİZYONUMUZ

Geleceğe yön veren, ileri teknolojiyi altyapı ve hizmetlerinde kullanan, fark yaratan katma değerli projeler üreten bir OSB olarak sanayicilerimizin dönüşümüne liderlik etmek.

MİSYONUMUZ

Öncü yaklaşımımızla, çevreye duyarlı ve toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutarak, katma değerli projelerle sanayicilerimizin üretim süreçlerine destek olmak.


İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Şeffaf hizmet anlayışına sahip olmak,
Topluma ve çevreye duyarlı olmak,
Yenilikçi olmak,
Sanayici odaklı olmak,
Girişimci olmak,
Kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak,
Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak,
Takım ruhuna sahip olmak,
Paydaşlarına saygılı olmak.

POLİTİKAMIZ

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularını içine alan Entegre Yönetim Sistemimiz, Enerji Yönetim Sistemimiz Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin temel politikası;

Yönetim vizyonu çerçevesinde, katılımcı istek ve beklentilerine uygun, çevreye ve insana saygılı, evrensel kalite standartlarında ürünler/hizmetler üreterek memnuniyeti arttırmak,

Çalışanlara, kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak ve bilgi güvenliği farkındalığını artıracak eğitimler aldırmak ve çalışan memnuniyeti ile bilgi güvenliğini sağlamak,

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına üst düzeyde uyup riskleri önleyerek, azaltarak ve kontrol altına alarak tüm çalışanlar ve ziyaretçiler için sağlıklı, güvenli bir iş ortamı yaratmak,

Çalışanların, İSG ile ilgili süreçlere katılım sağlayacakları, görüş ve önerilerini sunabilecekleri çalışma ortamı yaratmak,

Tüm faaliyetlerimizde yasal sorumlulukları yerine getirmek ve çalışanların da bu bilince sahip olmalarını sağlamak,

Çevre kirliliğini önlemek ve kontrol altında tutmak için gerekli tedbirleri almak,

Sürekli gelişimi ilke edinerek, Kalite, Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi şartlarını yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,

Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, enerji performans değerlerini yükseltmek ve sürdürülebilir kılmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmak,

Verilen hizmetlerin gerektiğinde erişilebilir olmasını ve herhangi bir kesinti olması durumunda verilen hizmetleri tanımlanmış olan sürelerde tekrar çalışır hale getirmek,

İş kesintilerinden kaynaklanan stratejik, operasyonel ve finansal her türlü riski riski değerlendirerek riskleri azaltmak üzere alınan önlemlerin sürekliliğini sağlamak,

Hizmet Kataloglarındaki belirtilen hizmet seviyesi sürelerine uyum oranını artırmak; teknik personelin ve Servis/Çözüm Ortaklarının sürekli gelişimini sağlamak,

Bilgi Güvenliği kurallarına üst düzeyde uyup riskleri önleyerek, azaltarak ve kontrol altına alarak, çalışanların, katılımcıların ve ziyaretçiler ile 3. taraf iş ortaklarının bilgilerinin güvenliğini sağlamak,

BGYS Kapsamındaki bilgi varlıklarının aşağıdaki özelliklerini korumaktır;

  • Gizlilik: Varlığın yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,
  • Bütünlük: Varlığın yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,
  • Erişilebilirlik: Varlığın yetkili kullanıcılar tarafından, gerek duyulduğu anda erişilebilir olması.

Sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere imza atmak, aydınlık geleceğimizin teminatı olan genç insanımıza yatırım yapmak,

Tüm katılımcılarımıza ve çalışanlarına, geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla AR-GE çalışmalarının önemini anlatmaktır.

Top