GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

GOSB Kurumsal

Vizyon-Misyon

VİZYONUMUZ

Geleceğe yön veren, ileri teknolojiyi altyapı ve hizmetlerinde kullanan, fark yaratan katma değerli projeler üreten bir OSB olarak sanayicilerimizin dönüşümüne liderlik etmek.

MİSYONUMUZ

Öncü yaklaşımımızla, çevreye duyarlı ve toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutarak, katma değerli projelerle sanayicilerimizin üretim süreçlerine destek olmak.


İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Şeffaf hizmet anlayışına sahip olmak,
Topluma ve çevreye duyarlı olmak,
Yenilikçi olmak,
Sanayici odaklı olmak,
Girişimci olmak,
Kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak,
Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak,
Takım ruhuna sahip olmak,
Paydaşlarına saygılı olmak.

POLİTİKAMIZ

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) olarak, ulusal ve uluslararası pazarda önemli yere sahip katılımcılarımıza, GOSB vizyonu çerçevesinde, Stratejik Planımıza uygun hareket ederek kaliteli, çevreye duyarlı, İSG kurallarına uygun ve enerji verimliliğini ön planda tutar şekilde, her türlü bilginin güvenliğini sağlayarak oluşturduğumuz süreçlerle, kesintisiz ve üst seviyede hizmet sunmak amacıyla, aşağıdaki taahhütleri veriyoruz;

 • Tüm paydaşların istek ve beklentilerine uygun, çevreye ve insana saygılı, evrensel kalite standartlarında ürünler/hizmetler üreterek, doğal kaynakları koruyarak, enerji kullanımında verimliliği artırarak, her aşamada elde ettiğimiz tüm bilgilerin güvenliğini sağlayarak ve hizmetlerimizde sürekliliği sağlayarak memnuniyeti arttıracağız.
 • Risk temelli yaklaşımla kurumsal, çevresel, iş güvenliği, enerji verimliliği ve bilgi güvenliğindeki risklerimizi değerlendirerek ve yöneterek önlemeye yönelik faaliyetler planlayacağız.
 • Çalışanların, mesleki ve kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak, kalite, çevre, İSG, enerji verimliliği ve bilgi güvenliği konularında farkındalığını artıracak eğitimler aldıracak ve çalışanların memnuniyeti ile bilinç seviyelerinin artırılmasını sağlayarak yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacağız.
 • Tüm faaliyetlerimizde yasal ve diğer gereklikler ile ilgili tüm sorumlulukları yerine getirecek ve çalışanların da bu bilince sahip olmalarını sağlayacağız.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına üst düzeyde uyup tehlikeleri ortadan kaldırarak, riskleri önleyerek, azaltarak ve kontrol altına alarak tüm çalışanlar ve ziyaretçiler için sağlıklı, güvenli bir iş ortamı yaratacağız.
 • Çalışanların, tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi, riskleri önleyici faaliyetlerin değerlendirilmesi de dahil tüm İSG ile ilgili süreçlere katılım sağlayacakları, görüş ve önerilerini sunabilecekleri çalışma ortamı yaratacağız.
 • Çevre kirliliğini önlemek ve kontrol altında tutmak için gerekli tedbirleri alacağız.
 • Doğal kaynakları koruyarak, sürdürülebilir kaynak kullanarak ve iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yaparak biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlayacağız.
 • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlayacak, enerji performans değerlerini yükseltecek ve sürdürülebilir kılacak, enerji performansını artırmaya yönelik enerji bakımından verimli ürün ve hizmetler tedarik edecek, enerji performansını iyileştirmeyi dikkate alan tasarımları destekleyecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artıracağız.
 • Sürekli gelişimi ilke edinerek ve eylemlerimizle de hayata geçirerek, Kalite, Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarını yerine getireceğiz, ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağız ve yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli gözden geçirerek iyileştireceğiz.
 • Bilgi Güvenliği kurallarına üst düzeyde uyup riskleri önleyerek, azaltarak ve kontrol altına alarak, çalışanların, katılımcıların ve ziyaretçiler ile 3. taraf iş ortaklarının bilgilerinin güvenliğini sağlayacağız.
 • BGYS Kapsamındaki bilgi varlıklarının aşağıdaki özelliklerini koruyacağız;
 • Gizlilik : Varlığın yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması.
  Bütünlük : Varlığın yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğindefarkına varılması.
  Erişilebilirlik : Varlığın yetkili kullanıcılar tarafından, gerek duyulduğu anda erişilebilir olması.

 • Sosyal sorumluluk bilincinde bir OSB olarak bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere imza atacak, aydınlık geleceğimizin teminatıolan genç insanımıza yatırım yapacağız.
 • Tüm katılımcılarımıza ve çalışanlarına, geleceğe güvenle bakmalarını sağlamakamacıyla AR-GE çalışmalarının önemini anlatacağız.
Top