GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

GOSB Kurumsal

Vizyon-Misyon

VİZYONUMUZ

Deneyimlerimiz ışığında; beklentilerin ötesinde kaliteli hizmetler sunmak, katılımcılarımıza ve yaşadığımız çevreye değer katacak projelere imza atmak, sanayinin dönüşümüne katkı sağlamak, sanayicinin üretimini desteklemek, yaratacağımız farklılıklarla memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak, samimi, dinamik ve girişimci yaklaşımımızla GOSB markasını ülke sınırları dışına taşımak. 

MİSYONUMUZ

GOSB, çağdaş, dinamik, yenilikçi ve samimi yaklaşımıyla kaliteli hizmetler sunan, katılımcılarının, çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutan, sanayinin üretim süreçlerine destek olan, teknoloji ile donatılmış, yasalara ve etik değerlere sadık kurumsal yapısıyla kalıcı ve örnek projelere imza atan bir Organize Sanayi Bölgesidir.

DEĞERLERİMİZ

Katılımcılarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını ön planda tutmak, bu beklenti ve ihtiyaçları kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışımız doğrultusunda mükemmel şekilde karşılamak ana görevimizdir.

Deneyimli ve nitelikli insan kaynağımız sayesinde sunduğumuz hizmetler ve farklılık yaratan projelerimiz ile her zaman en iyiyi yakalamak, sahip olduğumuz " örnek OSB " imajını koruyarak katılımcılarımızın yatırımlarına artı değerler katmak en büyük hedefimizdir.

Hizmet üretirken çevreye ve insana duyarlılığımızı ortaya koymak, sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere imza atmak, aydınlık geleceğimizin teminatı olan genç insanımıza yatırım yapmak sorumluluğumuzdur.

Etik değerlere sadık, yasalara, kişi ve kuruluşlara saygılı biçimde hareket etmek, şeffaf hizmet anlayışıyla güvenilirliğimizi korumak ana ilkelerimizdir.

POLİTİKAMIZ

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularını içine alan Entegre Yönetim Sistemimiz ve Enerji Yönetim Sistemimizin temel politikası; 

  • Yönetim vizyonu çerçevesinde, katılımcı istek ve beklentilerine uygun, çevreye ve insana saygılı, evrensel kalite standartlarında ürünler/hizmetler üreterek memnuniyeti arttırmak,
  • Çalışanlara, kişisel gelişimlerine olanak sağlayacak eğitimler aldırmak ve çalışan memnuniyetini sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına üst düzeyde uyup riskleri önleyerek, azaltarak ve kontrol altına alarak tüm çalışanlar ve  ziyaretçiler için  sağlıklı, güvenli bir iş ortamı yaratmak,
  • Tüm faaliyetlerimizde yasal sorumlulukları yerine getirmek ve çalışanların da bu bilince sahip olmalarını sağlamak,
  • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, çevre kirliliğini önlemek ve kontrol altında tutmak için gerekli tedbirleri almak,
  • Sürekli gelişimi ilke edinerek, Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarını yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
  • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, enerji performans değerlerini yükseltmek ve sürdürülebilir kılmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmak,
  • Sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere imza atmak, aydınlık geleceğimizin teminatı olan genç insanımıza yatırım yapmak,
  • Tüm katılımcılarımıza ve çalışanlarına, geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla AR-GE çalışmalarının önemini anlatmaktır.
Top