GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Tesisler

GOSB Kule

Mevcut yetkinlikleri ve nitelikli insan kaynağı ile bugününproblemlerini çözmekle birlikte, sağladığı butik teknoloji hizmetleri ilesanayicilerini geleceğe hazırlamayı hedefleyen GOSB, mevcut know-how’ı ilekatılımcılarının ihtiyaçlarını harmanlayarak, Türkiye’de bulunan OSB’ler içindeveri merkezi kuran ilk OSB olmuştur. 13 yıldır katılımcılarına kendi fiberoptik şebekesi üzerinden haberleşme hizmetleri sunan GOSB, TIER-3standartlarına göre tasarım ve kurulumu gerçekleştirilmiş olan GOSB KULE verimerkezini Ekim 2017 yılında tamamlamıştır.

Dijital teknoloji devrimine ve dönüşümüne hızlı biçimde uyumsağlayarak, sanayiciler ile gelecek arasında köprü oluşturan GOSB, GOSB KULEprojesi ile ülkemizin stratejilerinin belirlenmesine de esin kaynağı olmuş birvizyon ortaya koymuş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafındanhazırlanan ve 2019-2023 dönemini kapsayan “On Birinci Kalkınma Planı” ve Sanayive Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “2023 Sanayi ve TeknolojiStratejisi” kapsamında, OSB’lerin, Veri Merkezi ve Siber Güvenlik Merkezihizmetlerine odaklanması hedef gösterilmiştir. GOSB, Türkiye’de bulunan 300’denfazla OSB’ye örnek gösterilen modeli uygulayan tek OSB olarak, bugüne kadarsanayicilerin münferit olarak yaptıkları lisans, donanım, enerji veiklimlendirme sistemi yatırımlarını, GOSB KULE çatısı altında konsolide etmişve yarattığı maliyet avantajı ile ülke kaynaklarının verimli kullanılması veteknoloji israfının önlenmesi açısından büyük bir katkı sağlamıştır.

GOSB KULE HİZMETLERİ:

Telekomünikasyon : GOSB, Ekim 2007 itibarıyla devreye aldığıfiber optik şebekesi üzerinden firmalarına; Metro Ethernet ve Fiber İnternet,ISDN PRI ve IP Telefon, MPLS VPN ve Dark Fiber, Leased Line ve SDH E1 gibikatma değerli haberleşme hizmetleri sağlamaktadır. 13 yıldır hizmet verenGOSBnet şebekesi üzerinden 162 firmamız hizmet almaktadır. GOSBnet omurgası,internet ve ses iletişimi için, farklı servis sağlayıcılara yedekli iki farklıgüzergah üzerindeki iki farklı PoP ile bağlıdır. Böylelikle pasif omurga veaktif omurga yedekliliği ile birlikte operatör yedekliliği de sağlanmıştır.GOSB, hizmet kalitesini sürekli iyileştirmekte ve katılımcısına katma değeryaratacak projeler geliştirmektedir. Ekim 2017 itibarıyla TIER-3 standartlarınagöre tasarım ve kurulumu tamamlanan veri merkezinden hizmetlerine devam edenGOSBnet, katılımcılarına butik ve ekonomik hizmet vermeyi hedeflemiş,katılımcıların haberleşme maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlayarak rekabetüstünlüğü yaratmıştır.

Veri Merkezi : GOSB, mevcut know-how’ı ile katılımcılarınınihtiyaçlarını harmanlayarak, Türkiye’de bulunan OSB’ler içinde veri merkezikuran ilk OSB olmuştur. 13 yıldır katılımcılarına kendi fiber optik şebekesiüzerinden haberleşme hizmetleri sunan GOSB, TIER-3 standartlarına göre tasarımve kurulumu geçekleştirilmiş olan GOSB KULE veri merkezini, Ekim 2019’dakatılımcılarının hizmetine açmıştır. GOSB KULE projesi sayesinde firmalar,konsolidasyon ile maliyeti paylaştırılmış veri merkezinden sanal veri merkezi,replikasyon, arşivleme, yedekleme, sanal masaüstü altyapısı (VDI), işsürekliliği ve felaket yönetimi hizmetleri sunmaktadır. 

Güvenlik Operasyon Merkezi : GOSB, katılımcıları, günümüzsiber dünyasındaki saldırılardan koruyabilmek ve sürekli izleme ile işsürekliliğini maksimum düzeye çıkarabilmek amacıyla, Network Operasyon Merkezive Siber Güvenlik Operasyon Merkezi hizmetleri dışında, bünyesinde bulunanyönetilebilir güvenlik hizmetleri kapsamında DDoS Atak Önleme, IDS/IPS,Güvenlik Duvarı, VPN, SIEM, 5651 Log Yönetimi, İzleme ve Monitoring hizmetlerigibi yönetilen güvenlik hizmetleri sağlamaktadır. Siber güvenlik konusundaiş gücü, destek ve danışmanlık hizmetleri ile teknolojik çözümler sunan GOSB,OSB’ler arasında yine bir ilki gerçekleştirerek Güvenlik Operasyon ve İzlemeMerkezi’ni hayata geçirmiş ve işletmeye başlamıştır. GOSB, tüm Teknolojihizmetlerinde olduğu gibi Güvenlik Operasyon ve İzleme Merkezi süreçlerinde deITIL metodolojisi kullanarak BT servislerini eksiksiz ve en iyi kalitedeyönetmektedir. ITIL servis yaklaşımı ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği YönetimSistemi ve ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi kılavuzalınarak paydaşlarının bilgilerinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinisağlamaktadır.

GOSB KULE ile katılımcılara haberleşme hizmetleriylebirlikte veri merkezi ve siber güvenlik hizmetleri entegre bir şekildesunularak; merkezi ve bütünleşik bir yapı üzerinden ekonomik, butik ve katmadeğerli hizmetler üretilmeye devam edilecektir.


Sorumlu Kişi:  Ozan Özdemir Teknoloji Yöneticisi / Tel : +90 (262) 648 48 14
Mesaj göndermek için tıklayınız.
Top