GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Hizmetler
Altyapı Hizmetleri

Doğal Gaz

GOSB’da doğal gaz arzı 30.09.2005 tarihinde başlamıştır. GOSB Tembelova Alanı’nda ise, altyapı inşaatlarının tamamlanması ile birlikte, 2014 yılından itibaren doğal gaz kullanılmaya başlanmıştır.

Serbest tüketici olarak doğal gaz teminini tedarikçi firmalardan en uygun fiyat, kalite, süreklilikle yapan GOSB’ ta, 2013 yılında başlatılan fizibilite, etüd ve projelendirme çalışmalarıyla 2015 yılında loop hattı devreye alınmış, bu sayede doğal gaz hatlarında meydana gelebilecek arıza, kaçak, yangın vb. acil durumlarda lokal gaz kesintileriyle, doğal gaz abonelerinin kesintiden minimum düzeyde etkilenmesi sağlanmıştır.

Son yatırımla birlikte GOSB doğal gaz şebekesi yaklaşık 8,5 km. uzunluğundaki 19 bar'lık çelik hat ve 29 km. uzunluğundaki 4 bar'lık PE hatlardan, Tembelova Alanı ise 11 km. uzunluğundaki PE hattan oluşmaktadır. GOSB Alanı içinde 1 adet 10.000m 3 /h, 3 adet 7.500m 3 /h, GOSB Genişleme Alanı içinde ise 2 adet 10.000m 3 /h, 1 adet 7.500m 3 /h olmak üzere toplam 7 adet bölge basınç düşürme ve ölçüm istasyonu (RMS-B) bulunmaktadır. RMS-B'lere 12-19 bar basınç aralığında gelen gaz, istasyonlarda 4 bar'a düşürülerek bölge içinde dağıtılmakta ve tesislere teslim edilmektedir.

Arıza ve ihbarlara, tam donanımlı acil durum aracı ile anında müdahale edilebilen GOSB’da, doğal gaz şebekesinin verimli ve emniyetli bir şekilde işletilebilmesi için periyodik olarak kontroller de yapılmaktadır. Bu amaçla;

- Çelik şebekenin katodik koruma ve et kalınlığı ölçümleri

- İstasyon topraklamalarının ölçümleri

- Çelik hat vana gruplarının ve drain vanalarının planlı bakımları

- Katılımcı RMS istasyonları ve bölge regülatörleri bakımı ve takibi

- Sayaçların ve korrektörlerin kalibrasyonlarının yaptırılması ve takibi

- Aylık sayaç okumaları

- Bölge regülatörlerinin günlük kontrolü ve raporlanması

faaliyetleri yürütülmektedir.

GOSB'da, 516 hektar alanda, 168 tesise doğal gaz temin edilmektedir.

Gaz Kullanımı

Doğal gazın GOSB'da kullanılmaya başlandığı ilk yıl 3.774.223 Sm³ olan doğal gaz tüketimi, 2017 yılı sonu itibariyle 46.612.329,49 Sm³ olarak gerçekleşmiştir.

Bölgemize Ait Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi

Doğal gaz dağıtım şebekesi aşağıdaki gibidir:

- 2 adet ana ölçüm istasyonu

- 19/4 bar basınç düşürme kapasiteli 7 adet basınç düşürme ve ölçüm istasyonu

- 4 bar basınçlı hatta toplam 29 km polietilen boru dağıtım hattı

- 19 bar basınçlı hatlarda toplam 8,5 km çelik boru dağıtım hattı

- 25 adet çeşitli çaplarda çelik hat vanası

- 269 adet çeşitli çaplarda polietilen hat vanası

GOSB Doğal Gaz Birimi olarak sorumluluklarımız

- Şebekenin sorunsuz bir şekilde işlemesi için zamanında bakımlarını yapmak ve planlamak

- Katılımcılarımıza ve abonelerimize doğal gaz kesintisi yaşatmamak, zorunlu bir doğal gaz kesintisini en kısa sürede çözmek

- Tam donanımlı acil durum müdahale aracı ile kaçak, yangın vb. acil durum ihbarlarına anında yanıt vermek

- Doğal gaz kullanmak isteyen katılımcıya istediği basınç ve miktarda doğal gaz temin etmek

- Abonelerin doğal gaz ölçümleri ve faturalandırılmasını yapmak

- İstenildiği takdirde katılımcılarımıza tüketim ve gaz kalitesi bilgilendirmesi yapmak

- Abonelerimizin doğal gaz şebekesiyle alakalı olarak yapacağı kazı, tadilat, bakım vb. işlere refakat etmek

Doğal gaz Tesisat Dönüşümü İşinde İzlenecek Prosedür

GOSB’da yer alan ve doğal gaz tesisat dönüşümü ya da tadilatı yaptırmak isteyen firmalar GOSB’un ve PALGAZ’ın Endüstriyel Tesislerde Doğal gaza Dönüşüm Teknik Şartnameleri doğrultusunda aşağıdaki prosedürlere uygun olarak işlemlerini yürütür.

Dosya onayı

İşveren firma, doğal gaz tesisat dönüşüm işini yaptırmak üzere anlaşma yaptığı PALGAZ tarafından sertifikalandırılmış müteahhit firma için, GOSB Bölge Müdürlüğü’ne yetkilendirme yazısı yazar. Bölge Müdürlüğü'nün onayına istinaden aşağıdaki işlemler başlar.

Müteahhit firma, PALGAZ tarafından talep edildiği şekilde işe başlama dosyasını hazırlar ve GOSB Bölge Müdürlüğü’ne onaya sunar.

İşe başlama dosyası Bölge Müdürlüğü tarafından incelenir, varsa eksikleri müteahhit firmaya bildirilir.

Eksikleri tamamlanan dosya için Bölge Müdürlüğü tarafından PALGAZ’a hitaben bir ön onay yazısı verilir. Müteahhit firma dosyayı ön onay yazısı ile birlikte PALGAZ’a onaya götürür.

Dosyanın onaylanmasını takiben müteahhit firma işe başlar. İşin bitiminde uygulama sırasında oluşan proje değişiklikleri işlenmiş as-built projeler, hesaplar, test raporları, kaynak filmleri, kaynak izometrisi ve kaynaklara ait röntgen raporlarını ve malzeme notasyonu bilgilerini içeren iş bitirme dosyası hazırlanır ve PALGAZ’a onaya sunulur. Onaylı dosyanın bir nüshası GOSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilir. Burada belirtilen dokümanlar tamamlanmadan gaz açımı yapılmaz.

Gaz açımı

Gaz açımı talebinde bulunacak olan firma, GOSB Altyapı Hizmet Sözleşmesi’ni imzalar. Firmanın bitmiş olan tesisatının onaylı dosyasına uygun olup olmadığı PALGAZ ve GOSB yetkili personeli tarafından incelenir.

Tesisatta projeye uygunsuzluk veya herhangi bir eksiklik/hata olmaması durumunda gaz açımı işlemi gerçekleştirilir.

Sorumlu Kişi :  Barış Kutlay /  Doğal Gaz ve Makine Yöneticisi (V)  / Tel : +90 (262) 648 48 89
Mesaj göndermek için tıklayınız.

Konu ile ilgili dokümanlar;

GOSB Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi * için tıklayınız.

PALGAZ Endüstriyel Tesisler Teknik Şartnamesi * için tıklayınız.

Dosya İnceleme Listesi * için tıklayınız.

Dosya Onay Gaz Açma Prosedürü * için tıklayınız.


MÜŞTERİ İSTASYONU ÇİZİMLERİ VE EKİPMAN BİLGİLERİ

Tek Hatlı ve Tek Sayaçlı Müşteri İstasyonu Çizimi * için tıklayınız.

Tek Hatlı ve Tek Sayaçlı Müşteri İstasyonu Ekipman Tablosu * için tıklayınız.

Çift Hatlı ve Tek Sayaçlı Müşteri İstasyonu Çizimi * için tıklayınız.

Çift Hatlı ve Tek Sayaçlı Müşteri İstasyonu Ekipman Tablosu * için tıklayınız.

Çift Hatlı ve Çift Sayaçlı Müşteri İstasyonu Çizimi * için tıklayınız.

Çift Hatlı ve Çift Sayaçlı Müşteri İstasyonu Ekipman Tablosu * için tıklayınız.

Top