GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Hizmetler
Altyapı Hizmetleri

Doğal Gaz

GOSB’da doğal gaz arzı 30.09.2005 tarihinde başlamıştır. GOSB Tembelova Alanı’nda ise, altyapı inşaatlarının tamamlanması ile birlikte, 2014 yılından itibaren doğal gaz kullanılmaya başlanmıştır.

Serbest tüketici olarak doğal gaz teminini tedarikçi firmalardan en uygun fiyat, kalite, süreklilikle yapan GOSB’da 2013 yılında başlatılan fizibilite, etüd ve projelendirme çalışmalarıyla 2015 yılında loop hattı devreye alınmış, bu sayede doğal gaz hatlarında meydana gelebilecek arıza, kaçak, yangın vb. acil durumlarda lokal gaz kesintileriyle doğal gaz abonelerinin kesintiden minimum düzeyde etkilenmesi sağlanmıştır. 

Son yatırımla birlikte GOSB doğal gaz şebekesi yaklaşık 8.500 m uzunluğundaki 19 bar'lık çelik hat ve 29.000m uzunluğundaki 4 bar'lık PE hatlardan, Tembelova Alanı ise 11.000 m uzunluğundaki PE hatlardan oluşmaktadır. GOSB Alanı içinde 1 adet 10.000 m3/h, 3 adet 7.500 m3/h, GOSB Genişleme Alanı içinde ise 2 adet 10.000 m3/h, 1 adet 7.500 m3/h olmak üzere toplam 7 adet bölge basınç düşürme ve ölçüm istasyonu (RMS-B) bulunmaktadır. RMS-B'lere 12-19 bar basınç aralığında gelen gaz istasyonlarda 4 bar basınca düşürülerek bölge içinde dağıtılmakta ve tesislere teslim edilmektedir.

Arıza ve ihbarlara tam donanımlı acil durum müdahale aracı ile anında müdahale edilebilen, GOSB’da doğalgaz şebekesinin verimli ve emniyetli işletilebilmesi için periyodik olarak kontroller de yapılmaktadır. Bu amaçla;

- Çelik şebekenin katodik koruma ölçümleri

- İstasyon topraklamalarının ölçümleri

- Çelik hat vana gruplarının ve drain vanalarının planlı bakımları

- Katılımcı RMS istasyonları ve bölge regülatörleri bakımı ve takibi

- Sayaçların kalibrasyonlarının yaptırılması ve takibi

- Aylık sayaç okumaları ve müşteri istasyonu kaçak kontrolleri

- Bölge regülatörlerinin günlük kontrolü ve raporlanması

- Bölge kaçak arama ve tarama

faaliyetleri yürütülmektedir.

Bölgemizde 516 hektar alanda, 171 tesise doğal gaz temin edilmektedir.

Gaz Kullanımı

Doğal gazın GOSB’da kullanılmaya başlandığı ilk yıl 3.774.223Sm³ olan doğal gaz tüketimimiz, 2022 yılı sonu itibariyle 48.186.373,29 Sm³ olarak gerçekleşmiştir.

Bölgemize Ait Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi

Doğal gaz dağıtım şebekesi aşağıdaki gibidir:

- 2 adet ana ölçüm istasyonu

- 19/4 bar basınç düşürme kapasiteli 7 adet basınç düşürme ve ölçüm istasyonu

- 4 bar basınçlı hatta toplam 40.000 m polietilen boru dağıtım hattı

- 19 bar basınçlı hatlarda toplam 8.500 m çelik boru dağıtım hattı 

- 25 adet çeşitli çaplarda çelik hat vanası

- 269 adet çeşitli çaplarda polietilen hat vanası

GOSB Doğal Gaz Birimi olarak sorumluluklarımız

- Şebekenin sorunsuz bir şekilde işlemesi için zamanında bakımları yapmak ve planlamak

- Katılımcılarımıza ve abonelerimize doğalgaz kesintisi yaşatmamak, zorunlu bir doğal gaz kesintisini en kısa sürede çözmek

- Tam donanımlı acil durum müdahale aracı ile kaçak, yangın vb. acil durum ihbarlarına anında yanıt vermek

- Doğalgaz kullanmak isteyen katılımcıya istediği basınç ve miktarda doğal gaz temin etmek

- Doğal gaz tesisatı ve proje kontrollerini yapmak

- Abonelerin doğalgaz ölçümleri ve faturalandırılmasını yapmak

- İstenildiği takdirde katılımcılarımıza tüketim ve gaz kalitesi bilgilendirmesi yapmak

- Abonelerimizin doğalgaz şebekesiyle alakalı olarak yapacağı tadilat, bakım vb. işlere refakat etmek

Doğal gaz Tesisat Dönüşümü İşinde İzlenecek Prosedür

GOSB’da yer alan ve doğal gaz tesisat dönüşümü ya da tadilatı yaptırmak isteyen firmalar GOSB’un ve Palgaz’ın Endüstriyel Tesislerde Doğal gaza Dönüşüm Teknik Şartnameleri doğrultusunda aşağıdaki prosedürlere uygun olarak işlemlerini yürütür.

Dosya onayı

İşveren firma yapacağı yazılı başvuru ile gaz kullanmak istediğini yazılı başvuru ile GOSB’a yapar. GOSB tarafından hazırlanan Alt Yapı Hizmet sözleşmesi karşılıklı imza altına alınarak sürecin başlamasına izin verilir.

İşveren firma, doğal gaz tesisat dönüşüm işini yaptırmak üzere anlaşma yaptığı, gaz dağıtım kuruluşları tarafından sertifikalandırmış müteahhit firma için GOSB Bölge Müdürlüğü’ne yetkilendirme yazısı yazar. Bölge müdürlüğünün onayına istinaden aşağıdaki işlemler başlar.

Müteahhit firma, GOSB tarafından talep edildiği şekilde işe başlama dosyasını hazırlar ve GOSB Bölge Müdürlüğü’ne onaya sunar.

İşe başlama dosyası Bölge Müdürlüğü tarafından incelenir, varsa eksikleri müteahhit firmaya bildirilir.

Eksikleri tamamlanan dosya için Bölge Müdürlüğü tarafından ön onay yazısı verilir.

Müteahhit firma dosyayı ön onay yazısı ile birlikte GOSB tarafından yetkilendirilmiş müşavir firmaya onaya götürür.

Dosyanın onaylanmasını takiben müteahhit firma işe başlar. 

İşin bitiminde uygulama sırasında oluşan proje değişiklikleri işlenmiş as-built projeler, test raporları, kaynak filmleri, kaynak izometrisi ve kaynaklara ait röntgen raporlarını ve malzeme notasyonu bilgilerini içeren iş bitirme dosyası hazırlanır ve müşavir firma onayına sunulur. Onaylı dosyanın aslı GOSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilir. 

Burada belirtilen dokümanlar tamamlanmadan gaz açımı yapılmaz.

Gaz açımı

Onaylı iş bitirme dosyasına göre imalatı tamamlanmış olan tesisat, müşavir firma, sertifikalı firma ve GOSB yetkili personeli ile beraber kontrol edilir.

Tesisatta projeye uygunsuzluk veya herhangi bir eksiklik/hata olmaması durumunda gaz açımı işlemi gerçekleştirilir.

Sorumlu Kişi :  Barış Kutlay    / Tel : +90 (262) 648 48 89
Mesaj göndermek için tıklayınız.PALGAZ Endüstriyel Tesisler Teknik Şartnamesi * için tıklayınız.

Dosya Onay Gaz Açma Prosedürü * için tıklayınız.

Doğalgaz İşe Başlama Dosyası Başvuru Dilekçesi * için tıklayınız.

Endüstriyel Tesislerde Doğal Gaz Dönüşüm Şartnamesi * için tıklayınız.

Doğalgaza Geçiş El Kitabı * için tıklayınız.

Doğalgaz İstasyon Şartnamesi * için tıklayınız.

Doğalgaz İş Bitirme Dosyası Başvuru Dilekçesi * için tıklayınız.

Doğalgaz İşe Başlama Dosyası Evrak Listesi * için tıklayınız.

Doğalgaz Müteahhit Firma Yetkilendirme Dilekçesi * için tıklayınız.

Doğalgaz İş Bitirme Dosyası Evrak Listesi * için tıklayınız.

Doğalgaz Proje Kapağı * için tıklayınız.

Tek Hatlı ve Tek Sayaçlı Müşteri İstasyonu Çizimi * için tıklayınız.

Tek Hatlı ve Tek Sayaçlı Müşteri İstasyonu Ekipman Tablosu * için tıklayınız.

Çift Hatlı ve Tek Sayaçlı Müşteri İstasyonu Çizimi * için tıklayınız.

Çift Hatlı ve Tek Sayaçlı Müşteri İstasyonu Ekipman Tablosu * için tıklayınız.

Çift Hatlı ve Çift Sayaçlı Müşteri İstasyonu Çizimi * için tıklayınız.

Çift Hatlı ve Çift Sayaçlı Müşteri İstasyonu Ekipman Tablosu * için tıklayınız.

Top