GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Hizmetler

Hizmet Bedelleri

GOSB Haberleşme hizmeti bedelleri için GOSB Teknoloji Bölümü ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

Sorumlu Kişi :  Ozan Özdemir Teknoloji Yöneticisi / Tel : +90 (262) 648 48 14
Mesaj göndermek için tıklayınız.

GOSB Veri Merkezi hizmet bedelleri için GOSB Teknoloji Bölümü ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

Sorumlu Kişi : Ozan Özdemir Teknoloji Yöneticisi / Tel : +90 (262) 648 48 14
Mesaj göndermek için tıklayınız.
Bağlantı İzni TL
Bağlantı Belgesi 687
Yer Seçim ve Tesis İzni TL
1. Sınıf GSM 2.085
2. Sınıf GSM 1.660
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TL
Deneme İzni 830
1. Sınıf GSM 1.660
2. Sınıf GSM 1.470
3. Sınıf GSM 1.295
Sıhhi Müessese 710
Hizmet Birim 01.02.2020’dan itibaren Geçerli Birim Fiyat (TL)
Vidanjör saat 135 (GOSB Firma İçi/arıtma tesisine nakliye)
* KDV dahil değildir.
Hizmet Birim 01.02.2020’dan itibaren Geçerli Birim Fiyat (TL)
İşletme Bakım 0,98 TL/m³
* KDV dahil değildir.
Q (m3/gün) Fiziksel (Mekanik) (TL) Fiziksel + Biyolojik (TL) Fiziksel + Kimyasal (TL) Fiziksel + Biyolojik + Kimyasal (TL) İleri Arıtma (TL)
Q <50 550 1.450 1.450 2.200 2.200
50<Q<250 900 2.200 2.200 2.900 2.900
250<Q<1000 1.200 2.900 2.900 3.650 3.650
Q>1000 1.500 3.650 3.650 4.400 4.400
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay ücretlerinde güncelleme yapılması durumunda Bakanlıkça belirlenmiş yeni onay ücretleri uygulanacaktır.
PARAMETRE BİRİM ÇŞB YETERLİLİK KAPSAMINDA UYGULANACAK BİRİM FİYAT* (TL/analiz) TÜRKAK AKREDİTASYON KAPSAMINDA UYGULANACAK BİRİM FİYAT (TL/analiz)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) mg/L 200,00 27,57
Askıda Katı Madde (AKM) mg/L 85,00 11,99
Yağ ve Gres mg/L 260,00 33,56
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar mg/L 660,00 59,93
Yüzey Aktif Madde (MBAS) (Ekstraksiyon ile birlikte) mg/L 195,50 33,56
Toplam Fosfor (Digestion ile birlikte) mg/L 125,00 17,98
Fenol (Destilasyon ile birlikte) mg/L 240,00 23,97
Toplam Çinko (Zn) mg/L 105,00 11,99
Toplam Kurşun (Pb) mg/L 105,00 11,99
Toplam Krom (Cr) mg/L 105,00 11,99
Toplam Bakır (Cu) mg/L 105,00 11,99
Toplam Nikel (Ni) mg/L 105,00 11,99
Toplam Kadmiyum (Cd)) mg/L 105,00 11,99
Toplam Cıva (Hg) mg/L 105,00 11,99
Arsenik (As) mg/L 105,00 11,99
Toplam Sülfür (S) mg/L 120,00 17,98
Sülfat (SO4-2) mg/L 105,00 17,98
Toplam Siyanür (Destilasyon ile birlikte) mg/L 190,00 29,97
Serbest Klor mg/L 105,00 17,98
Toplam Azot (N) mg/L 280,00 27,57
Toplam Kalay (Sn) mg/L 105,00 11,99
Toplam Gümüş (Ag) mg/L 105,00 11,99
Klorür (Cl-) mg/L 105,00 17,98
Demir (Fe) mg/L 105,00 11,99
BOİ5 mg/L 170,00 23,97
Krom +6 (Cr+6) mg/L 105,00 17,98
Florür (F-) mg/L 110,00 17,98
Sıcaklık (oC) 45,00 0
pH - 45,00 0
Metal Numuneleri için Ön İşlem - - -
Numune Alma (Anlık) Adet 225,00 0
Numune Alma (2 Saatlik) Adet 290,00 0
Numune Alma (24 Saatlik) Adet 395,00 0

* Sözleşme süresi içinde, asgari fiyat tarifesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’nca değişiklik yapılması durumunda, ÇŞB Yeterlilik Belgesi kapsamında alınacak raporlar için uygulanacak fiyatlar güncellenecektir.
* KDV dahil değildir.

Brüt İnşaat Alanı (m2) Yapı, tevsii, tadilat ruhsatları aşamasında (TL/m2)
1 - 10000 3,45
10001 - 30000 3,00
30001 - 50000 2,65
50001 - üzeri 2,50
Brüt İnşaat Alanı (m2) Yapı kullanma izni aşamasında (TL/m2)
1 - 10000 2,65
10001 - 30000 2,50
30001 - 50000 2,05
50001 - üzeri 1,80

* Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni belgelerinin düzenlenmesinde Mühendislik Hizmet Bedeli hesabına esas teşkil eden hususlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Yapı ruhsatı veriliş amacına göre sınıflandırma:
o Yeni Yapı: Parselde yeni yapılacak tüm yapıların inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o Yenileme, Kullanım Değişikliği, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı, İsim Değişikliği, Bahçe duvarı: Mühendislik hizmet bedeli alınmaz.
o Yeniden: Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o Ek bina, Kat İlavesi, İlave: İlave olacak yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o Geçici, Tadilat, Dolgu, Restorasyon, Güçlendirme, Fosseptik: Yapıların inşaat alanlarında ilave varsa, ilave inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o İstinat Duvarı: İstinat duvarının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
Yapı Kullanma İzni veriliş amacına göre sınıflandırma:
o Kısmi Kullanma İzni, Yapı Kullanma İzni, Geçici: Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.

Hizmet Türü * (TL)
Güvence bedeli (kW başına), (Sanayi-Ticarethane) 106,9
OG/AG Akım trafosu test (3 adet) 30
OG Gerilim trafosu test (3 adet) 30
OG/AG Sayaç test SEDAŞ'a ödenen bedel yansıtılır.
OG Enerji Kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması 120
AG Enerji Kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması 20
Akım ve/veya sayaç kontrol bedeli 30
Sayaç kontrol bedeli 20
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 250 kW’a kadar 0
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 250 kW üzeri 947,5
Lisanssız Üretim Sistemi İşletim bedeli 250 kW'a kadar (TL/YIL) 1324,7
Lisanssız Üretim Sistemi İşletim bedeli 250 kW üzeri (TL/YIL) 2649,5

* KDV dahil değildir.
* Geçici kabul bedelleri fiyatlara dahil değildir.
* 4 ve 5. Maddelerdeki OG – AG Enerji Kesme – Açma/Ölçü Hücresi Açılması hizmetlerinde, mesai saatleri içinde herhangi bir bedel alınmamaktadır. Mesai saatleri dışındaki hizmetler bedellidir.

Bağlantının Testi ve Devreye Alınmasına İlişkin Bedel (Bağlantı tarifeleri)

Kurulu Güç (TL /metre)
AG 0-15 kW (Dahil) yer altı 66,57
AG 15-50 kW (Dahil) yer altı 90,01
AG 50-100 kW (Dahil) yer altı 123,03
AG 100 kW Üzeri yer altı 123,03+0,6×(Güç-100)
OG yer altı 314,53

* KDV dahil değildir.
* EPDK tarafından yayınlanan bedeller doğrultusunda belirlenmektedir.

Dağıtım Bedeli (KURUŞ/kWh)
OG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı 1,7
Sanayai Harici Katılımcı 2,18
AG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı 2,00

* KDV dahil değildir.

Türü 300 m3/h ve altı tüketimli istasyonlar 301-750 m3/h tüketimli istasyonlar 751 m3/h ve üstü tüketimli istasyonlar
Tek Hatlı İstasyon 997 1.146 1.317
Çift Hatlı İstasyon 1.329 1.529 1.759

* Fiyatlar sadece işçilik bedelleridir, kullanılacak malzeme ayrıca faturalandırılacaktır.

Sayaç Tipi TL/Adet
G4, G6 52
G10, G16, G25 97
G40, G65, G100 194
G160, G250, G400 295
G400’den büyük 397
Sayaç Tipi TL/Proje
Kolon Hattı (Parsel vanası ile istasyon/sayaç arası hat) 52

* Belirlenen bedellere KDV dahil değildir.
* EPDK tarafından yayımlanan bedeller doğrultusunda belirlenmektedir.
* Belirlenen bedeller iç tesisat sertifikası sahibi kişilerce GOSB’ a ödenir.
* Birinci kontrolde uygunluk alamayan tesisatlarda, ikinci ve üçüncü kontrol ücreti olarak ilk kontrol bedelinin % 50 si tahsil edilir. Daha sonra kontrol gerekmesi halinde ücret alınmaz. İç tesisat tadilat projeleri için de yukarıda belirlenen bedeller uygulanır.

Kullanım Zamanı GOSB Katılımcısı ve kiracıları için (TL)
 
09:00 – 13:00
13:00 – 17:30
09:00 – 17:30
Konferans Salonu Çok Amaçlı Salon Fuaye Alanı
1.180 295  
1.180 295  
1.770 472 295
Kullanım Zamanı GOSB Katılımcısı ve kiracısı olmayanlar için (TL)
 
09:00 – 13:00
13:00 – 17:30
09:00 – 17:30
Konferans Salonu Çok Amaçlı Salon Fuaye Alanı
1.770 472  
1.770 472  
2.655 826 472
Bölge Süre Birim Fiyat/Adet (TL)
İhsan Dede Cad. 1 Ay 750
Şahabettin Bilgisu Cad. 1 Ay 500
1000. Sokak 1 Ay 500
Bölge Süre TL
Kuzey Girişi 1 Ay 1.000
Güney Girişi 1 Ay 1.000
Meydan Park 1 Ay 1.000
Meydan Bahçe 1 Ay 1.000
Bölge Süre TL
Yönetim Merkezi Ön Bahçe 1 Gün 550
Meydan Binası iç-dış mekan 1 Gün 550
GOSB İçinde Faaliyet Gösteren Firmaların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün Ücretsiz
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün (sertifikalı) 110/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) Ücretsiz
Arama – Kurtarma ve Tahliye eğitimi 110/kişi
* GOSB katılımcılarına verilen yangın eğitimlerinde yakıt söndürücüyü firma temin eder.
GOSB Dışında Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün 120/kişi
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün 180/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) 1.200
Arama – Kurtarma ve Tahliye eğitimi 180/Kişi
• Eğitim Giderleri GOSB tarafından karşılanacaktır.
GOSB Teknopark Firmalarına Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün 80/kişi
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün 110/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi – yarım gün (10-20 kişi için) 650
* Eğitim Giderleri firma tarafından karşılanacaktır.
Kiralamalar TL
1 – 2 Saat (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 250
Yarım Gün (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 350
Tam Gün (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 550
1 – 2 Saat (İtfaiye Eğitim Alanı) 550
Yarım Gün (İtfaiye Eğitim Alanı) 750
Tam Gün (İtfaiye Eğitim Alanı) 1.500
TL/Saat
Yol Süpürme Aracı Hizmet Bedeli 450
Halı Saha Kullanım Bedeli TL/Saat
GOSB sınırları içinde yer alan işletmeler 125
Diğer kişiler 175
TL/Günlük
Küçük araç ( Servis araçları, kamyonet, v.b. araçlar ) 10
Büyük araç ( Tır, Kamyon ) 20
TL/Aylık
Küçük araç ( Servis araçları, kamyonet, v.b. araçlar ) 115
Büyük araç ( Tır, Kamyon ) 220
TL/Tek Tartım
Kamyon, Kamyonet vb. 10
Tır 12,50

* Aksi belirtilmedikçe hizmetlere KDV dahildir.
* GOSB dilediği zaman fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Top