GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Hizmetler

Hizmet Bedelleri

Telefon Paketleri* TL
100 Dakika 19
250 Dakika 29
500 Dakika 49
1.000 Dakika 79
2.500 Dakika 199
5.000 Dakika 299
10.000 Dakika 499
25.000 Dakika 999
Metro Ethernet Tarifesi ** TL
10 Mbps 500
15 Mbps 750
20 Mbps 1.000
30 Mbps 1.250
40 Mbps 1.500
50 Mbps 2.000
75 Mbps 2.500
100 Mbps 3.000
150 Mbps 3.500
200 Mbps 4.500
300 Mbps 5.500
400 Mbps 7.000
500 Mbps 8.000
Fiber İnternet Tarifesi *** TL
10 Mbps’ ye kadar Esnaf 99
20 Mbps’ ye kadar KOBİ 199
50 Mbps’ ye kadar Profesyonel 375
100 Mbps’ ye kadar Profesyonel 750
Data, Altyapı ve Kiralık Devreler TL
Dedike Fiber Optik Hat (devre başına) 2.000
Dark Fiber (GOSB pasif omurgasında core başına) 675
Bankalar Özel Devreleri İçin Altyapı Kullanım Bedeli (devre başına) 675
10 Mbps hat kirası (GOSB aktif omurgasında lokasyon başına) 275
100 Mbps hat kirası (GOSB aktif omurgasında lokasyon başına) 675
1000 Mbps hat kirası (GOSB aktif omurgasında lokasyon başına) 2.000
POP Noktası Fiber Optik Hat (GOSB pasif omurgasında devre başına) 675
POP Noktası Aktif Cihaz Kirası (U başına) 300
SDH E1 Port Kirası 750
Aktif DID (ISDN Dijital Telefon Numarası) 1,5
Pasif DID 1
Tesis Paylaşımı İçin Altyapı Kullanım Bedeli (devre başına) 2.000
Fiber Optik İlk Kurulum Bağlantısı TL
Omurga Bağlantı Ekipmanları **** 8.850
Fiber Optik Kablo (metre) ***** 7,5
* Dakika paketleri tek bir telefon hattına tanımlanır. Paketler şehir içi, şehirler arası, GSM (Avea, Turkcell, Vodafone) , Uluslararası I. Kademe PSTN ve 444 yönlerine yapılan aramaları kapsamaktadır. KKTC PSTN ve Uluslararası 2.kademe PSTN vergiler dahil 0.177 TL , KKTC GSM, Uluslararası 1. kademe GSM, 2.kademe GSM, 3.kademe GSM ve 3.kademe PSTN vergiler dahil 0,479 TL , Uluslararası 4. kademe GSM ve 4. kademe PSTN vergiler dahil 0,849 TL , Uluslararası 5. kademe GSM ve 5. Kademe PSTN vergiler dahil 2,530 TL olarak paket dışı ücretlendirilir.
**Metro Ethernet hatları dedike ve simetriktir (upload ve download hızları eşittir), limit ve kota uygulaması yoktur, static IP sınırlaması yoktur.
*** Fiber İnternet hatları dedike değildir ve asimetriktir (upload ve download hızları eşit değildir), limit ve kota uygulaması yoktur, 1 adet statik IP kullanılabilir, 10 Mbps'ye kadar internetin yeni devre tesisi esnaflara yapılmaktadır. 10 Mbps'ye kadar internetin upload hızı 1 Mbps, 20 Mbps'ye kadar internetin upload hızı 2 Mbps, 50 Mbps'ye kadar internetin upload hızı 5 Mbps, 100 Mbps'ye kadar internetin upload hızı 10 Mbps’ dir.
**** Fiyata Corning sonlandırma paneli ve ek işçilikleri, Cisco 2960x switch, 4 SFP ve kurulumlar dahildir.
***** Fiyata Corning 8 core SM F/O kablo ve çekim işçiliği dahildir.
Bağlantı İzni TL
Bağlantı Belgesi 448
Yer Seçim ve Tesis İzni TL
1. Sınıf GSM 1.355
2. Sınıf GSM 1.082
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TL
Deneme İzni 542
1. Sınıf GSM 1.082
2. Sınıf GSM 955
3. Sınıf GSM 843
Sıhhi Müessese 463
Hizmet Birim 01.02.2018’dan itibaren Geçerli Birim Fiyat (TL)
Vidanjör saat 120 (GOSB Atıksu Arıtma Tesisi’ne nakliye)
Evsel katı atık nakliye ve döküm konteyner
15
Endüstriyel katı atık nakliye ve döküm konteyner
29
Kanal Açma İşleri saat 250
* KDV dahil değildir.
Hizmet Birim 01.02.2018’dan itibaren Geçerli Birim Fiyat (TL)
950 0,64 TL/m³
* KDV dahil değildir.
Q (m3/gün) Fiziksel (Mekanik) (TL) Fiziksel + Biyolojik (TL) Fiziksel + Kimyasal (TL) Fiziksel + Biyolojik + Kimyasal (TL) İleri Arıtma (TL)
Q <50 350 950 950 1.420 1.420
50<Q<250 580 1.420 1.420 1.910 1.910
250<Q<1000 800 1.910 1.910 2.370 2.370
Q>1000 1000 2.370 2.370 2.860 2.860
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay ücretlerinde güncelleme yapılması durumunda Bakanlıkça belirlenmiş yeni onay ücretleri uygulanacaktır.
PARAMETRE BİRİM ÇŞB YETERLİLİK KAPSAMINDA UYGULANACAK BİRİM FİYAT* (TL/analiz) TÜRKAK AKREDİTASYON KAPSAMINDA UYGULANACAK BİRİM FİYAT (TL/analiz)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) mg/L 140,00 20,00
Askıda Katı Madde (AKM) mg/L 65,00 10,00
Yağ ve Gres mg/L 180,00 20,00
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar mg/L 150,00 20,00
Yüzey Aktif Madde (MBAS) (Ekstraksiyon ile birlikte) mg/L 90,00 10,00
Toplam Fosfor (Digestion ile birlikte) mg/L 180,00 20,00
Fenol (Destilasyon ile birlikte) mg/L 90,00 10,00
Toplam Çinko (Zn) mg/L 90,00 10,00
Toplam Kurşun (Pb) mg/L 90,00 10,00
Toplam Krom (Cr) mg/L 90,00 10,00
Toplam Bakır (Cu) mg/L 90,00 10,00
Toplam Nikel (Ni) mg/L 90,00 10,00
Toplam Kadmiyum (Cd)) mg/L 90,00 10,00
Toplam Cıva (Hg) mg/L 80,00 10,00
Arsenik (As) mg/L 80,00 20,00
Toplam Sülfür (S) mg/L 80,00 10,00
Sülfat (SO4-2) mg/L 35,00 0,00
Toplam Siyanür (Destilasyon ile birlikte) mg/L 35,00 0,00
Serbest Klor mg/L 200,00 20,00
Toplam Azot (N) mg/L 80,00 10,00
Toplam Kalay (Sn) mg/L 240,00 20,00
Toplam Gümüş (Ag) mg/L 90,00 10,00
Klorür (Cl-) mg/L 90,00 10,00
Demir (Fe) mg/L 80,00 10,00
BOİ5 mg/L 115,00 20,00
Krom +6 (Cr+6) mg/L 80,00 20,00
Florür (F-) mg/L 80,00 10,00
Sıcaklık (oC) 80,00 10,00
pH - 240,00 20,00
Metal Numuneleri için Ön İşlem - - -
Numune Alma (Anlık) Adet 180,00 0,00
Numune Alma (2 Saatlik) Adet 250,00 0,00
Numune Alma (24 Saatlik) Adet 85,00 0,0

* Sözleşme süresi içinde, asgari fiyat tarifesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’nca değişiklik yapılması durumunda, ÇŞB Yeterlilik Belgesi kapsamında alınacak raporlar için uygulanacak fiyatlar güncellenecektir.
* KDV dahil değildir.

Brüt İnşaat Alanı (m2) Yapı, tevsii, tadilat ruhsatları aşamasında (TL/m2)
1 - 10000 2,24
10001 - 30000 1,98
30001 - 50000 1,71
50001 - üzeri 1,58
Brüt İnşaat Alanı (m2) Yapı kullanma izni aşamasında (TL/m2)
1 - 10000 1,71
10001 - 30000 1,58
30001 - 50000 1,32
50001 - üzeri 1,18
   

* Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni belgelerinin düzenlenmesinde Mühendislik Hizmet Bedeli hesabına esas teşkil eden hususlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Yapı ruhsatı veriliş amacına göre sınıflandırma:
o Yeni Yapı: Parselde yeni yapılacak tüm yapıların inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o Yenileme, Kullanım Değişikliği, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı, İsim Değişikliği, Bahçe duvarı: Mühendislik hizmet bedeli alınmaz.
o Yeniden: Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o Ek bina, Kat İlavesi, İlave: İlave olacak yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o Geçici, Tadilat, Dolgu, Restorasyon, Güçlendirme, Fosseptik: Yapıların inşaat alanlarında ilave varsa, ilave inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o İstinat Duvarı: İstinat duvarının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
Yapı Kullanma İzni veriliş amacına göre sınıflandırma:
o Kısmi Kullanma İzni, Yapı Kullanma İzni, Geçici: Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.

Hizmet Türü * (TL)
OG/AG Akım trafosu test (3 adet) 30
OG Gerilim trafosu test (3 adet) 30
OG/AG Sayaç test 40
OG Enerji Kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması 80
AG Enerji Kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması 20
OG/AG Sayaç bağlantısı kontrolü 30
Üretim Lisanssız Başvuru bedeli 50 kW’a kadar 0
Üretim Lisanssız Başvuru bedeli 50 kW üzeri 596,48

* KDV dahil değildir.
* Geçici kabul bedelleri fiyatlara dahil değildir.
* 4 ve 5. Maddelerdeki OG – AG Enerji Kesme – Açma/Ölçü Hücresi Açılması hizmetlerinde, mesai saatleri içinde herhangi bir bedel alınmamaktadır. Mesai saatleri dışındaki hizmetler bedellidir.

Bağlantının Testi ve Devreye Alınmasına İlişkin Bedel (Bağlantı tarifeleri)

Kurulu Güç (TL)
AG 0-15 kW (Dahil) 45,93
AG 15-100 kW (Dahil) 62,16
AG 100 kW üzeri 84,88
OG 0-400kVA (Dahil) 84,88+0,6×(Güç-100)
OG 400kVA Üzeri 217,00

* KDV dahil değildir.
* EPDK tarafından yayınlanan bedeller doğrultusunda belirlenmektedir.

Dağıtım Bedeli (KURUŞ/kWh)
OG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı 0,7
Sanayai Harici Katılımcı 1,00
AG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı 0,95

* KDV dahil değildir.

Türü TL
Tek Hatlı İstasyon 708
Çift Hatlı İstasyon 944

* Fiyatlar sadece işçilik bedelleridir, kullanılacak malzeme ayrıca faturalandırılacaktır.

Kullanım Zamanı GOSB Katılımcısı ve kiracıları için (TL)
 
09:00 – 13:00
13:00 – 17:30
09:00 – 17:30
Konferans Salonu Çok Amaçlı Salon Fuaye Alanı
1.180 295  
1.180 295  
1.770 472 295
Kullanım Zamanı GOSB Katılımcısı ve kiracısı olmayanlar için (TL)
 
09:00 – 13:00
13:00 – 17:30
09:00 – 17:30
Konferans Salonu Çok Amaçlı Salon Fuaye Alanı
1.770 472  
1.770 472  
2.655 826 472
Bölge Süre Birim Fiyat/Adet (TL)
İhsan Dede Cad. 1 Ay 750
Şahabettin Bilgisu Cad. 1 Ay 500
1000. Sokak 1 Ay 500
Bölge Süre TL
Kuzey Girişi 1 Ay 1.000
Güney Girişi 1 Ay 1.000
Bölge Süre TL
Yönetim Merkezi Ön Bahçe 1 Gün 550
Meydan Binası iç-dış mekan 1 Gün 550
GOSB İçinde Faaliyet Gösteren Firmaların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün Ücretsiz
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün (sertifikalı) 80/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) Ücretsiz
* GOSB katılımcılarına verilen yangın eğitimlerinde yakıt söndürücüyü firma temin eder.
GOSB Dışında Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün 110/kişi
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün 160/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) 1100
• Eğitim Giderleri GOSB tarafından karşılanacaktır.
GOSB Teknopark Firmalarına Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün 55/kişi
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün 80/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi – yarım gün (10-20 kişi için) 550
* Eğitim Giderleri firma tarafından karşılanacaktır.
Kiralamalar TL
1 – 2 Saat (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 150
Yarım Gün (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 250
Tam Gün (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 450
1 – 2 Saat (İtfaiye Eğitim Alanı) 450
Yarım Gün (İtfaiye Eğitim Alanı) 650
Tam Gün (İtfaiye Eğitim Alanı) 1.250
TL/Saat
Yol Süpürme Aracı Hizmet Bedeli 260
Halı Saha Kullanım Bedeli TL/Saat
GOSB sınırları içinde yer alan işletmeler 70
Diğer kişiler 140

* Aksi belirtilmedikçe hizmetlere KDV dahildir.
* GOSB dilediği zaman fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Top