GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Hizmetler

Hizmet Bedelleri

Telefon Paketleri* TL
100 Dakika 19
250 Dakika 29
500 Dakika 49
1.000 Dakika 79
2.500 Dakika 199
5.000 Dakika 299
10.000 Dakika 499
Metro Ethernet Tarifesi ** TL
10 Mbps 500
15 Mbps 750
20 Mbps 1.000
30 Mbps 1.250
40 Mbps 1.500
50 Mbps 2.000
75 Mbps 2.500
100 Mbps 3.000
150 Mbps 3.500
200 Mbps 4.500
300 Mbps 5.500
400 Mbps 7.000
500 Mbps 8.000
Fiber İnternet Tarifesi *** TL
100 Mbps’ ye kadar Esnaf 99
100 Mbps’ ye kadar Küçük İşletmeler 199
100 Mbps’ ye kadar KOBİ 375
100 Mbps’ ye kadar Büyük İşletmeler 750
Data, Altyapı ve Kiralık Devreler TL
Dedike Fiber Optik Hat (devre başına) 2.000
Dark Fiber (GOSB pasif omurgasında core başına) 675
Bankalar Özel Devreleri İçin Altyapı Kullanım Bedeli (devre başına) 675
10 Mbps hat kirası (GOSB aktif omurgasında lokasyon başına) 275
100 Mbps hat kirası (GOSB aktif omurgasında lokasyon başına) 675
1000 Mbps hat kirası (GOSB aktif omurgasında lokasyon başına) 2.000
POP Noktası Fiber Optik Hat (GOSB pasif omurgasında devre başına) 675
POP Noktası Yedekli Fiber Optik Hat (GOSB pasif omurgasında güzergah yedekliliği) 1.000
POP Noktası Aktif Cihaz Kirası (U başına) 500
SDH E1 Port Kirası 750
Aktif DID (ISDN Dijital Telefon Numarası) 1,5
Pasif DID 1
Tesis Paylaşımı İçin Altyapı Kullanım Bedeli (devre başına) 2.000
Fiber Optik İlk Kurulum Bağlantısı TL
Omurga Bağlantı Ekipmanları **** 8.850
Fiber Optik Kablo (metre) ***** 7,5
* Dakika paketleri tek bir telefon hattına tanımlanır. Paketler şehir içi, şehirler arası, GSM (Avea, Turkcell, Vodafone) , Uluslararası I. Kademe PSTN ve 444 yönlerine yapılan aramaları kapsamaktadır. KKTC PSTN ve Uluslararası 2.kademe PSTN vergiler dahil 0.177 TL , KKTC GSM, Uluslararası 1. kademe GSM, 2.kademe GSM, 3.kademe GSM ve 3.kademe PSTN vergiler dahil 0,479 TL , Uluslararası 4. kademe GSM ve 4. kademe PSTN vergiler dahil 0,849 TL , Uluslararası 5. kademe GSM ve 5. Kademe PSTN vergiler dahil 2,530 TL olarak paket dışı ücretlendirilir.
** Metro Ethernet hatları dedike ve simetriktir (upload ve download hızları eşittir), limit ve kota uygulaması yoktur, static IP sınırlaması yoktur.
*** Fiber İnternet hatları dedike değildir ve asimetriktir (upload ve download hızları eşit değildir), limit ve kota uygulaması yoktur, 1 adet statik IP kullanılabilir, Fiber İnternet Esnaf tarifesinin yeni devre tesisi sadece esnaflara yapılmaktadır. Fiber İnternet Esnaf tarifesinin upload hızı 1 Mbps, Fiber İnternet Küçük İşletmeler tarifesinin upload hızı 2 Mbps, Fiber İnternet KOBİ tarifesinin upload hızı 5 Mbps, Fiber İnternet Büyük İşletmeler tarifesinin upload hızı 10 Mbps’ dir.
**** Fiyata Corning sonlandırma paneli ve ek işçilikleri, Cisco 2960x switch, 4 SFP ve kurulumlar dahildir.
***** Fiyata Corning 8 core SM F/O kablo ve çekim işçiliği dahildir.
Bağlantı İzni TL
Bağlantı Belgesi 537
Yer Seçim ve Tesis İzni TL
1. Sınıf GSM 1.626
2. Sınıf GSM 1.298
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TL
Deneme İzni 650
1. Sınıf GSM 1.298
2. Sınıf GSM 1.146
3. Sınıf GSM 1.011
Sıhhi Müessese 555
Hizmet Birim 01.02.2018’dan itibaren Geçerli Birim Fiyat (TL)
Vidanjör saat 120 (GOSB Atıksu Arıtma Tesisi’ne nakliye)
* KDV dahil değildir.
Hizmet Birim 01.02.2018’dan itibaren Geçerli Birim Fiyat (TL)
İşletme Bakım 0,77 TL/m³
* KDV dahil değildir.
Q (m3/gün) Fiziksel (Mekanik) (TL) Fiziksel + Biyolojik (TL) Fiziksel + Kimyasal (TL) Fiziksel + Biyolojik + Kimyasal (TL) İleri Arıtma (TL)
Q <50 400 1.100 1.100 1.640 1.640
50<Q<250 670 1.640 1.640 2.200 2.200
250<Q<1000 925 2.200 2.200 2.740 2.740
Q>1000 1.150 2.740 2.740 3.300 3.300
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay ücretlerinde güncelleme yapılması durumunda Bakanlıkça belirlenmiş yeni onay ücretleri uygulanacaktır.
PARAMETRE BİRİM ÇŞB YETERLİLİK KAPSAMINDA UYGULANACAK BİRİM FİYAT* (TL/analiz) TÜRKAK AKREDİTASYON KAPSAMINDA UYGULANACAK BİRİM FİYAT (TL/analiz)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) mg/L 140,00 30
Askıda Katı Madde (AKM) mg/L 65,00 15
Yağ ve Gres mg/L 180,00 30
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar mg/L 150,00 20,00
Yüzey Aktif Madde (MBAS) (Ekstraksiyon ile birlikte) mg/L 90,00 30
Toplam Fosfor (Digestion ile birlikte) mg/L 180,00 15
Fenol (Destilasyon ile birlikte) mg/L 90,00 30
Toplam Çinko (Zn) mg/L 90,00 15
Toplam Kurşun (Pb) mg/L 90,00 15
Toplam Krom (Cr) mg/L 90,00 15
Toplam Bakır (Cu) mg/L 90,00 15
Toplam Nikel (Ni) mg/L 90,00 15
Toplam Kadmiyum (Cd)) mg/L 90,00 15
Toplam Cıva (Hg) mg/L 80,00 15
Arsenik (As) mg/L 80,00 15
Toplam Sülfür (S) mg/L 80,00 30
Sülfat (SO4-2) mg/L 35,00 15
Toplam Siyanür (Destilasyon ile birlikte) mg/L 35,00 30
Serbest Klor mg/L 200,00 15
Toplam Azot (N) mg/L 80,00 30
Toplam Kalay (Sn) mg/L 240,00 15
Toplam Gümüş (Ag) mg/L 90,00 15
Klorür (Cl-) mg/L 90,00 15
Demir (Fe) mg/L 80,00 15
BOİ5 mg/L 115,00 30
Krom +6 (Cr+6) mg/L 80,00 30
Florür (F-) mg/L 80,00 15
Sıcaklık (oC) 80,00 0
pH - 240,00 0
Metal Numuneleri için Ön İşlem - - -
Numune Alma (Anlık) Adet 180,00 0
Numune Alma (2 Saatlik) Adet 250,00 0
Numune Alma (24 Saatlik) Adet 85,00 0

* Sözleşme süresi içinde, asgari fiyat tarifesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)’nca değişiklik yapılması durumunda, ÇŞB Yeterlilik Belgesi kapsamında alınacak raporlar için uygulanacak fiyatlar güncellenecektir.
* KDV dahil değildir.

Brüt İnşaat Alanı (m2) Yapı, tevsii, tadilat ruhsatları aşamasında (TL/m2)
1 - 10000 2,69
10001 - 30000 2,38
30001 - 50000 2,06
50001 - üzeri 1,90
Brüt İnşaat Alanı (m2) Yapı kullanma izni aşamasında (TL/m2)
1 - 10000 2,06
10001 - 30000 1,90
30001 - 50000 1,59
50001 - üzeri 1,42
   

* Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni belgelerinin düzenlenmesinde Mühendislik Hizmet Bedeli hesabına esas teşkil eden hususlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Yapı ruhsatı veriliş amacına göre sınıflandırma:
o Yeni Yapı: Parselde yeni yapılacak tüm yapıların inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o Yenileme, Kullanım Değişikliği, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı, İsim Değişikliği, Bahçe duvarı: Mühendislik hizmet bedeli alınmaz.
o Yeniden: Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o Ek bina, Kat İlavesi, İlave: İlave olacak yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o Geçici, Tadilat, Dolgu, Restorasyon, Güçlendirme, Fosseptik: Yapıların inşaat alanlarında ilave varsa, ilave inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
o İstinat Duvarı: İstinat duvarının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
Yapı Kullanma İzni veriliş amacına göre sınıflandırma:
o Kısmi Kullanma İzni, Yapı Kullanma İzni, Geçici: Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.

Hizmet Türü * (TL)
OG/AG Akım trafosu test (3 adet) 30
OG Gerilim trafosu test (3 adet) 30
OG/AG Sayaç test 50
OG Enerji Kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması 100
AG Enerji Kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması 30
OG/AG Sayaç bağlantısı kontrolü 30
Üretim Lisanssız Başvuru bedeli 250 kW’a kadar 0
Üretim Lisanssız Başvuru bedeli 250 kW üzeri 751,55

* KDV dahil değildir.
* Geçici kabul bedelleri fiyatlara dahil değildir.
* 4 ve 5. Maddelerdeki OG – AG Enerji Kesme – Açma/Ölçü Hücresi Açılması hizmetlerinde, mesai saatleri içinde herhangi bir bedel alınmamaktadır. Mesai saatleri dışındaki hizmetler bedellidir.

Bağlantının Testi ve Devreye Alınmasına İlişkin Bedel (Bağlantı tarifeleri)

Kurulu Güç (TL)
AG 0-15 kW (Dahil) yer altı 54,17
AG 15-50 kW (Dahil) yer altı 73,32
AG 50-100 kW (Dahil) yer altı 100,12
AG 100 kW Üzeri yer altı 100,12+0,6×(Güç-100)
OG yer altı 255,95

* KDV dahil değildir.
* EPDK tarafından yayınlanan bedeller doğrultusunda belirlenmektedir.

Dağıtım Bedeli (KURUŞ/kWh)
OG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı 0,7
Sanayai Harici Katılımcı 1,00
AG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı 0,95

* KDV dahil değildir.

Türü 300 m3/h ve altı tüketimli istasyonlar 301-750 m3/h tüketimli istasyonlar 751 m3/h ve üstü tüketimli istasyonlar
Tek Hatlı İstasyon 779 896 1030
Çift Hatlı İstasyon 1038 1194 1373

* Fiyatlar sadece işçilik bedelleridir, kullanılacak malzeme ayrıca faturalandırılacaktır.

Sayaç Tipi TL/Adet
G4, G6 41
G10, G16, G25 77
G40, G65, G100 154
G160, G250, G400 234
G400’den büyük 315
Sayaç Tipi TL/Proje
Kolon Hattı (Parsel vanası ile istasyon/sayaç arası hat) 41

* Belirlenen bedellere KDV dahil değildir.
* EPDK tarafından yayımlanan bedeller doğrultusunda belirlenmektedir.
* Belirlenen bedeller iç tesisat sertifikası sahibi kişilerce GOSB’ a ödenir.
* Birinci kontrolde uygunluk alamayan tesisatlarda, ikinci ve üçüncü kontrol ücreti olarak ilk kontrol bedelinin % 50 si tahsil edilir. Daha sonra kontrol gerekmesi halinde ücret alınmaz. İç tesisat tadilat projeleri için de yukarıda belirlenen bedeller uygulanır.

Kullanım Zamanı GOSB Katılımcısı ve kiracıları için (TL)
 
09:00 – 13:00
13:00 – 17:30
09:00 – 17:30
Konferans Salonu Çok Amaçlı Salon Fuaye Alanı
1.180 295  
1.180 295  
1.770 472 295
Kullanım Zamanı GOSB Katılımcısı ve kiracısı olmayanlar için (TL)
 
09:00 – 13:00
13:00 – 17:30
09:00 – 17:30
Konferans Salonu Çok Amaçlı Salon Fuaye Alanı
1.770 472  
1.770 472  
2.655 826 472
Bölge Süre Birim Fiyat/Adet (TL)
İhsan Dede Cad. 1 Ay 750
Şahabettin Bilgisu Cad. 1 Ay 500
1000. Sokak 1 Ay 500
Bölge Süre TL
Kuzey Girişi 1 Ay 1.000
Güney Girişi 1 Ay 1.000
Bölge Süre TL
Yönetim Merkezi Ön Bahçe 1 Gün 550
Meydan Binası iç-dış mekan 1 Gün 550
GOSB İçinde Faaliyet Gösteren Firmaların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün Ücretsiz
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün (sertifikalı) 80/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) Ücretsiz
* GOSB katılımcılarına verilen yangın eğitimlerinde yakıt söndürücüyü firma temin eder.
GOSB Dışında Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün 110/kişi
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün 160/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) 1100
• Eğitim Giderleri GOSB tarafından karşılanacaktır.
GOSB Teknopark Firmalarına Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün 55/kişi
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün 80/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi – yarım gün (10-20 kişi için) 550
* Eğitim Giderleri firma tarafından karşılanacaktır.
Kiralamalar TL
1 – 2 Saat (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 150
Yarım Gün (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 250
Tam Gün (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 450
1 – 2 Saat (İtfaiye Eğitim Alanı) 450
Yarım Gün (İtfaiye Eğitim Alanı) 650
Tam Gün (İtfaiye Eğitim Alanı) 1.250
TL/Saat
Yol Süpürme Aracı Hizmet Bedeli 300
Halı Saha Kullanım Bedeli TL/Saat
GOSB sınırları içinde yer alan işletmeler 70
Diğer kişiler 140
TL/Günlük
Küçük araç ( Servis araçları, kamyonet, v.b. araçlar ) 5
Büyük araç ( Tır, Kamyon ) 10
TL/Aylık
Küçük araç ( Servis araçları, kamyonet, v.b. araçlar ) 75
Büyük araç ( Tır, Kamyon ) 150
TL/Tek Tartım
Kamyon, Kamyonet vb. 6
Tır 8

* Aksi belirtilmedikçe hizmetlere KDV dahildir.
* GOSB dilediği zaman fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Top