GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Hizmetler

Hizmet Bedelleri

Bağlantı İzni TL
Bağlantı Belgesi 3.115
Yer Seçim ve Tesis İzni TL
1. Sınıf GSM 9.464
2. Sınıf GSM 7.533
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TL
Deneme İzni 3.765
1. Sınıf GSM 7.533
2. Sınıf GSM 6.671
3. Sınıf GSM 5.878
Sıhhi Müessese 3.320
Hizmet Birim (TL)
Vidanjör saat 900
Kuka – Kanal Açma saat 1.000
Kombine saat 1.300
Hizmet Birim (TL)
İşletme Bakım 4,00 TL/ m³
Parametre Birim TÜRKAK Akreditasyon Kapsam Dışı Analizlerde Uygulanacak Birim Fiyat (TL/analiz)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) mg/L 265
Askıda Katı Madde (AKM) mg/L 100
Yağ ve Gres mg/L 350
Yüzey Aktif Madde (MBAS) (Ekstraksiyon ile birlikte) mg/L 260
Toplam Fosfor (Digestion ile birlikte) mg/L 340
Fenol (Destilasyon ile birlikte) mg/L 320
Toplam Çinko (Zn) mg/L 145
Toplam Kurşun (Pb) mg/L 145
Toplam Krom (Cr) mg/L 145
Toplam Bakır (Cu) mg/L 145
Toplam Nikel (Ni) mg/L 145
Toplam Kadmiyum (Cd) mg/L 145
Toplam Cıva (Hg) mg/L 145
Arsenik (As) mg/L 145
Toplam Sülfür (S) mg/L 145
Sülfat (SO4-2) mg/L 145
Toplam Siyanür (Destilasyon ile birlikte) mg/L 265
Serbest Klor mg/L 145
Toplam Azot (N) mg/L 370
Toplam Kalay (Sn) mg/L 145
Toplam Gümüş (Ag) mg/L 145
Klorür (Cl-) mg/L 145
Demir (Fe) mg/L 145
BOİ5 mg/L 125
Krom +6 (Cr+6) mg/L 145
Florür (F-) mg/L 150
Renk Pt-Co 145
Sıcaklık (oC) 0
pH - 0
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar mg/L 880
Metal Numuneleri için Ön İşlem
Numune Alma (Anlık) Adet 0
Numune Alma (2 Saatlik) Adet 0
Numune Alma (24 Saatlik) Adet 0


* Asgari fiyat tarifesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca değişiklik yapılması durumunda, ÇŞB Yeterlilik Belgesi kapsamında alıncak raporlar için uygulanacak fiyatlar güncellenecektir.

Brüt İnşaat Alanı (m2) Yeni yapı, yeniden, yenileme, ek bina, kat ilavesi, ilave, geçici, tadilat, dolgu, foseptik, istinat duvarı, bahçe duvarı yapı ruhsatı aşamasında (TL/m2)
1 - 10000 20,00
10001 - 30000 19,50
30001 - 50000 19,00
50001 - üzeri 18,50
Belge Düzenlenen Yapı Adedi Yenileme, Tadilat, Restorasyon, Güçlendirme, Kullanım Değişikliği, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı, İsim Değişikliği yapı ruhsatı aşamasında (m2 artışı var ise üstte yer alan tablo doğrultusunda bu bedel ek olarak hesaplanacaktır.) (TL)
Her bir yapı için 20.000,00
Belge Düzenlenen Yapı Adedi Yıkım Ruhsatı aşamasında (TL)
Her bir yapı için 20.000,00
Brüt İnşaat Alanı (m2) Yapı kullanma izni, Kısmi Kullanma İzni, Geçici İzin aşamasında (TL/m2)
1 - 10000 13,00
10001 - 30000 12,50
30001 - 50000 12,00
50001 - üzeri 11,50
Eksper-Dosya İnceleme talebi (TL) / adet
Her bir talep için 1.000
İmar Durumu Belgesi (TL) / adet
Her bir talep için 3.000
Hizmet Türü * (TL)
Güvence bedeli (kW başına), (Sanayi-Ticarethane) (EPDK tarifesi) 387,1
OG/AG Akım trafosu test (1 grup) 100
OG Gerilim trafosu test (1 grup) 100
OG/AG Sayaç test SEDAŞ’a ödenen bedel yansıtılır
OG Enerji kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması 350
AG Enerji kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması 60
Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar 70
Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar 100
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 0-50 kW (Dahil) 0
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 50-250 kW (Dahil) 1.716,5
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 250 kW-5 MW (Dahil) 3.433
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 5 MW üzeri (TL/YIL) 6.865,9
Lisanssız yıllık işletim bedeli 0-50 kW (Dahil) 0
Lisanssız yıllık işletim bedeli 50-250 kW (Dahil) 4.800,3
Lisanssız yıllık işletim bedeli 250 kW-5 MW (Dahil) 9.599,8
Lisanssız yıllık işletim bedeli 5 MW üzeri 19.199,2

1 5 ve 6. satırlardakii OG – AG Enerji Kesme – Açma/Ölçü Hücresi Açılması hizmetlerinde, mesai saatleri içinde herhangi bir bedel alınmamaktadır. Mesai saatleri dışındaki hizmetler bedellidir.
2 Fiyat tarifesinde EPDK tarafından değişiklik yapılması durumunda, uygulanacak fiyatlar güncellenecektir.

 • Geçici kabul bedelleri fiyatlara dahil değildir.


 • Bağlantının Testi ve Devreye Alınmasına İlişkin Bedel (Bağlantı tarifeleri)

  Kurulu Güç TL / metre
  AG 0-15 kW (Dahil) yer altı 200
  AG 15-50 kW (Dahil) yer altı 300
  AG 50-100 kW (Dahil) yer altı 400
  AG 100 kW üzeri yer altı 400+1,80×(Güç-100)
  OG yer altı 1.000

 • Fiyat tarifesinde EPDK tarafından değişiklik yapılması durumunda, uygulanacak fiyatlar güncellenecektir.
 • Dağıtım Bedeli Kuruş /kWh
  OG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı 10
  Sanayi harici katılımcı 15
  AG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı 15
  Elektrik Çift Terim Sanayi OG Tarife (Kuruş)
  ÇT-Güç bedeli (Kr/kW.Ay) 1.000
  ÇT-Güç Aşım bedeli (Kr/kW.Ay) 2.000
  ÇT- Dağıtım bedeli (Kr/kWh) 9,9

 • Fiyat tarifesinde EPDK tarafından değişiklik yapılması durumunda, uygulanacak fiyatlar güncellenecektir.
 • TÜRÜ 300 m3/h ve altı tüketimli istasyon 301-750 m3/h arası tüketimli istasyon 751-999 m3/h tüketimli istasyon 1000-1499 m3/h tüketimli istasyon 1500 m3/h ve üstü tüketimli istasyon
  Tek Hatlı Doğal Gaz İstasyonu 5.746 6.604 7.600 8.740 10.051
  Çift Hatlı Doğal Gaz İstasyonu 7.659 8.815 10.143 11.664 13.414
  Üç Hatlı Doğal Gaz İstasyonu 10.209 11.750 13.519 15.547 17.879

 • Fiyatlar sadece işçilik bedelleridir, kullanılacak malzeme ayrıca faturalandırılacaktır.
 • Hizmet Birim (TL)
  İşletme Bakım Sm³ 0,41349TL/ Sm³
  Sayaç Tipi TL/Adet
  G4, G6 188
  G10, G16, G25 353
  G40, G65, G100 701
  G160, G250, G400 1.069
  G400’den büyük 1.440
  TL/Proje
  Kolon Hattı (Parsel vanası ile istasyon/sayaç arası hat) 188

  • EPDK tarafından yayımlanan bedeller doğrultusunda belirlenmektedir.
  • Belirlenen bedeller iç tesisat sertifikası sahibi kişilerce GOSB’ a ödenir.
  • Birinci kontrolde uygunluk alamayan tesisatlarda, ikinci ve üçüncü kontrol ücreti olarak ilk kontrol bedelinin % 50’si tahsil edilir. Daha sonra kontrol gerekmesi halinde ücret alınmaz. İç tesisat tadilat projeleri için de yukarıda belirlenen bedeller uygulanır.

  Hizmet TL
  Personel Destek Bedeli- İstemci Desteği (Kişi / Saat) 1.000
  Sunucu/Ağ/Güvenlik Desteği (Kişi / Saat) 2.000
  Kullanım zamanı GOSB Katılımcısı ve kiracıları için (TL)
   
  09:00 – 13:00
  13:00 – 17:30
  09:00 – 17:30
  Konferans Salonu Çok Amaçlı Salon Fuaye Alanı
  8.000 3.000  
  8.000 3.000  
  13.000 5.000 1.000
  Kullanım Zamanı GOSB Katılımcısı ve kiracısı olmayanlar için (TL)
   
  09:00 – 13:00
  13:00 – 17:30
  09:00 – 17:30
  Konferans Salonu Çok Amaçlı Salon Fuaye Alanı
  10.500 4.000  
  10.500 4.000  
  17.000 7.000 1.600
  Bölge Süre Birim Fiyat/Adet (TL)
  İhsan Dede Cad. 1 Ay 5.000
  Şahabettin Bilgisu Cad. 1 Ay 3.500
  1000. Sokak 1 Ay 3.500
  Bölge Süre TL
  Kuzey Girişi 1 Ay 7.000
  Güney Girişi 1 Ay 7.000
  Meydan Park 1 Ay 7.000
  Meydan Bahçe 1 Ay 7.000
  Bölge Süre TL
  Yönetim Merkezi Ön Bahçe 1 Gün 4.000
  Meydan Binası iç-dış mekan 1 Gün 4.000
  GOSB İçinde Faaliyet Gösteren Firmaların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri TL
  Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün 220/kişi
  Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün (sertifikalı) 450/kişi
  Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) 220/kişi
  Arama – Kurtarma ve Tahliye eğitimi 450/kişi
  Koruyucu Ekipman Tanıma ve Kullanma Eğitimi – yarım gün (2-3 saat) 220/kişi
  Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Eğitimi (1-2 saat ) 220/kişi
  Yerinde Yangın Söndürme Sistemleri Kullanma Eğitimi (1-2 saat ) 220/kişi
  * GOSB katılımcılarına verilen yangın eğitimlerinde yakıt söndürücüyü firma temin eder. Ücretli eğitimlerde katılımcı sayısı en az 10 kişi olacaktır.
  GOSB Dışında Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri TL
  Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün 450/kişi
  Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün 700/kişi
  Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) 4.500
  Yangında Arama – Kurtarma ve Tahliye eğitimi - tam gün 700/kişi
  Yangın söndürme cihazı kullanma eğitimi - 1-2 saat (15-20 kişi için) 450/kişi
  • Eğitim giderleri GOSB tarafından karşılanacaktır. Ücretli eğitimlerde katılımcı sayısı en az 10 kişi olacaktır.
  GOSB Teknopark Firmalarına Verilen Yangın Eğitimleri TL
  Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün 320/kişi
  Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün 450/kişi
  Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi – yarım gün (10-20 kişi için) 2.600
  • Eğitim giderleri firma tarafından karşılanacaktır.
  Kiralamalar TL
  İtfaiye Eğitim Salonu – 20 Kişilik (1 – 2 Saat) 900
  İtfaiye Eğitim Salonu - 20 Kişilik (Yarım Gün) 1.200
  İtfaiye Eğitim Salonu - 20 Kişilik (Tam Gün) 2.000
  İtfaiye Eğitim Alanı (1 – 2 Saat) 2.000
  İtfaiye Eğitim Alanı (Yarım Gün) 2.650
  İtfaiye Eğitim Alanı (Tam Gün) 5.300
  TL/Saat
  Yol Süpürme Aracı Hizmet Bedeli 2.750
  TL/Saat
  GOSB sınırları içinde yer alan işletmeler 1.750
  Diğer kişiler 1.875
  TL/Gün
  Küçük araç ( Servis araçları, kamyonet, vb. araçlar ) 200
  Büyük araç ( Tır, Kamyon ) 270
  TL/Ay
  Küçük araç ( Servis araçları, kamyonet, v.b. araçlar ) 2.925
  Büyük araç ( Tır, Kamyon ) 5.200
  TL/Tek Tartım
  Kamyon, Kamyonet, TIR vb. 100

  Hizmetlere KDV dahil değildir.

  Top