GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Hizmetler

Hizmet Bedelleri

Bağlantı İzni TL
Bağlantı Belgesi 1.534
Yer Seçim ve Tesis İzni TL
1. Sınıf GSM 4.660
2. Sınıf GSM 3.709
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TL
Deneme İzni 1.854
1. Sınıf GSM 3.709
2. Sınıf GSM 3.285
3. Sınıf GSM 2.894
Sıhhi Müessese 1.586
Hizmet Birim (TL)
Vidanjör saat 400
Kuka saat 550
Kombine/td> saat 700
* KDV dahil değildir.
Hizmet Birim (TL)
İşletme Bakım 2,18 TL/m³
* KDV dahil değildir.
Q (m3/gün) Fiziksel (Mekanik) (TL) Fiziksel + Biyolojik (TL) Fiziksel + Kimyasal (TL) Fiziksel + Biyolojik + Kimyasal (TL) İleri Arıtma (TL)
Q <50 1.500 3.900 3.900 6.000 6.000
50<Q<250 2.400 6.000 6.000 7.800 7.850
250<Q<1000 3.250 7.800 7.800 9.850 9.850
Q>1000 4.000 9.850 9.850 11.850 11.850
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay ücretlerinde güncelleme yapılması durumunda Bakanlıkça belirlenmiş yeni onay ücretleri uygulanacaktır.
PARAMETRE BİRİM ÇŞB YETERLİLİK KAPSAMINDA UYGULANACAK BİRİM FİYAT* (TL/analiz) TÜRKAK AKREDİTASYON KAPSAMINDA UYGULANACAK BİRİM FİYAT (TL/analiz)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) mg/L 414,41 94,00
Askıda Katı Madde (AKM) mg/L 250,00 38,00
Yağ ve Gres mg/L 631,36 110,00
Yüzey Aktif Madde (MBAS) (Ekstraksiyon ile birlikte) mg/L 491,53 106,00
Toplam Fosfor (Digestion ile birlikte) mg/L 371,19 60,00
Fenol (Destilasyon ile birlikte) mg/L 512,71 78,00
Toplam Çinko (Zn) mg/L 544,92 40,00
Toplam Kurşun (Pb) mg/L 544,92 38,00
Toplam Krom (Cr) mg/L 544,92 38,00
Toplam Bakır (Cu) mg/L 544,92 40,00
Toplam Nikel (Ni) mg/L 544,92 40,00
Toplam Kadmiyum (Cd)) mg/L 544,92 40,00
Toplam Cıva (Hg) mg/L 544,92 40,00
Arsenik (As) mg/L 544,92 38,00
Toplam Sülfür (S) mg/L 294,07 60,00
Sülfat (SO4-2) mg/L 305,08 60,00
Toplam Siyanür (Destilasyon ile birlikte) mg/L 470,34 98,00
Serbest Klor mg/L 382,20 60,00
Toplam Azot (N) mg/L 817,80 60,00
Toplam Kalay (Sn) mg/L 544.92 40,00
Toplam Gümüş (Ag) mg/L 544.92 40,00
Klorür (Cl-) mg/L 305,08 60,00
Demir (Fe) mg/L 544.92 40,00
BOİ5 mg/L 480,51 78,00
Krom +6 (Cr+6) mg/L 305,08 60,00
Florür (F-) mg/L 305,08 60,00
Renk (F-) Pt-Co 305,08 60,00
Sıcaklık (oC) 129,66 0
pH - 129,66 0
Metal Numuneleri için Ön İşlem - - -
Numune Alma (Anlık) Adet 377,79 0
Numune Alma (2 Saatlik) Adet 523,73 0
Numune Alma (24 Saatlik) Adet 720,34 0

* Asgari fiyat tarifesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca değişiklik yapılması durumunda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlilik Belgesi kapsamında alınacak raporlar için uygulanacak fiyatlar güncellenecektir
* TURKAK Akredidatsyonu kapsamında uygulanacak birim fiyatlar analiz laboratuarı ile yapılan sözleşme kapsamında belirlenen bedeller olup sözleşme de meydana gelebilecek fiyat artışları hizmet bedellerine yansıtılacaktır. * KDV dahil değildir.

Brüt İnşaat Alanı (m2) Yeni yapı, yeniden, ek bina, kat ilavesi, ilave, geçici, tadilat, dolgu, fosseptik, istinat duvarı, bahçe duvarı yapı ruhsatı aşamasında (TL/m2)
1 - 10000 12,00
10001 - 30000 11,50
30001 - 50000 11,00
50001 - üzeri 10,50
Süreç Adedi Yenileme, Tadilat, Restorasyon, Güçlendirme, Kullanım Değişikliği, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı, İsim Değişikliği yapı ruhsatı aşamasında(TL)
Her bir süreç için 12.000,00
Belge Düzenlenen Yapı Adedi Yıkım Ruhsatı aşamasında (TL)
Her bir süreç için 14.000,00
Brüt İnşaat Alanı (m2) Tüm Belge Tipleri için Yapı kullanma izni, Kısmi Kullanma İzni, Geçici İzin aşamasında (TL/m2)
1 - 10000 8,00
10001 - 30000 7,50
30001 - 50000 7,00
50001 - üzeri 6,50
Hizmet Türü * (TL)
Güvence bedeli (kW başına), (Sanayi-Ticarethane) 239
OG/AG Akım trafosu test (3 adet) 50
OG Gerilim trafosu test (3 adet) 50
OG/AG Sayaç test SEDAŞ'a ödenen bedel yansıtılır.
OG Enerji Kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması 200
AG Enerji Kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması 40
Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar 50
Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar 50
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli0-25 kW (Dahil) 0
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 25-250 kW Dahil) 1.059,7
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 250 kW-5 MW (Dahil)(TL) 2.119,4
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 5 MW üzeri (TL) 4.238,7
Lisanssız yıllık işletim bedeli 0-25 kW (Dahil)(TL) 0
Lisanssız yıllık işletim bedeli 25-250 kW (Dahil) 2.119,4
Lisanssız yıllık işletim bedeli 250 kW-5 MW (Dahil) 4.238,70
Lisanssız yıllık işletim bedeli 5 MW üzeri 8.477,3

* KDV dahil değildir.
* Geçici kabul bedelleri fiyatlara dahil değildir.
* 5. ve 6. Maddelerdeki OG – AG Enerji Kesme – Açma/Ölçü Hücresi Açılması hizmetlerinde, mesai saatleri içinde herhangi bir bedel alınmamaktadır. Mesai saatleri dışındaki hizmetler bedellidir.

Bağlantının Testi ve Devreye Alınmasına İlişkin Bedel (Bağlantı tarifeleri)

Kurulu Güç (TL /metre)
AG 0-15 kW (Dahil) yer altı 140,00
AG 15-50 kW (Dahil) yer altı 190,3
AG 50-100 kW (Dahil) yer altı 250,00
AG 100 kW Üzeri yer altı 250+1,1×(Güç-100)
OG yer altı 700,00

* KDV dahil değildir.
* EPDK tarafından yayınlanan bedeller doğrultusunda belirlenmektedir.

Dağıtım Bedeli (KURUŞ/kWh)
OG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı 3,0001
Sanayai Harici Katılımcı 4,0000
AG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı 4,0000
Elektrik Çift Terim Sanayi OG Tarife (KURUŞ/kWh)
ÇT-Güç bedeli (Kr/kW.Ay) 500
ÇT-Güç Aşım bedeli (Kr/kW.Ay) 1,000
ÇT- Dağıtım bedeli (Kr/kWh) 2,95

* KDV dahil değildir.

Türü 300 m³/h ve altı tüketimli istasyonlar 301-750 m³/h tüketimli istasyonlar 751 m³/h ve üstü tüketimli istasyonlar
Tek Hatlı İstasyon 3.022 3.475 3.997
Çift Hatlı İstasyon 4.028 4.636 5.334

* Fiyatlar sadece işçilik bedelleridir, kullanılacak malzeme ayrıca faturalandırılacaktır.

Hizmet Birim (TL)
İşletme Bakım Sm³ 0,25095 TL/Sm³

* KDV dahil değildir.

Sayaç Tipi TL/Adet
G4, G6 116
G10, G16, G25 218
G40, G65, G100 433
G160, G250, G400 660
G400’den büyük 889
TL/Proje
Kolon Hattı (Parsel vanası ile istasyon/sayaç arası hat) 116

* Belirlenen bedellere KDV dahil değildir.
* EPDK tarafından yayımlanan bedeller doğrultusunda belirlenmektedir.
* Belirlenen bedeller iç tesisat sertifikası sahibi kişilerce GOSB’ a ödenir.
* Birinci kontrolde uygunluk alamayan tesisatlarda, ikinci ve üçüncü kontrol ücreti olarak ilk kontrol bedelinin % 50 si tahsil edilir. Daha sonra kontrol gerekmesi halinde ücret alınmaz. İç tesisat tadilat projeleri için de yukarıda belirlenen bedeller uygulanır.

Hizmet TL
Personel Destek Bedeli - İstemci Desteği (Kişi/Saat) 400
Sunucu/Ağ/Güvenlik Desteği (Kişi/Saat) 800
Kullanım Zamanı GOSB Katılımcısı ve kiracıları için (TL)
 
09:00 – 13:00
13:00 – 17:30
09:00 – 17:30
Konferans Salonu Çok Amaçlı Salon Fuaye Alanı
4.800 1.450  
4.800 1.450  
8.000 2.500 1.000
Kullanım Zamanı GOSB Katılımcısı ve kiracısı olmayanlar için (TL)
 
09:00 – 13:00
13:00 – 17:30
09:00 – 17:30
Konferans Salonu Çok Amaçlı Salon Fuaye Alanı
6.400 1.900  
6.400 1.900  
10.500 3.500 1.600
Bölge Süre Birim Fiyat/Adet (TL)
İhsan Dede Cad. 1 Ay 3.000
Şahabettin Bilgisu Cad. 1 Ay 2.050
1000. Sokak 1 Ay 2.050
Bölge Süre TL
Kuzey Girişi 1 Ay 4.100
Güney Girişi 1 Ay 4.100
Meydan Park 1 Ay 4.100
Meydan Bahçe 1 Ay 4.100
Bölge Süre TL
Yönetim Merkezi Ön Bahçe 1 Gün 1.850
Meydan Binası iç-dış mekan 1 Gün 1.850
GOSB İçinde Faaliyet Gösteren Firmaların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün Ücretsiz
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün (sertifikalı) 250/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) Ücretsiz
Arama – Kurtarma ve Tahliye eğitimi 250/kişi
Koruyucu Ekipman Tanıma ve Kullanma Eğitimi – yarım gün (2-3 saat) Ücretsiz
Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Eğitimi (1-2 saat Ücretsiz
Yerinde Yangın Söndürme Sistemleri Kullanma Eğitimi (1-2 saat ) Ücretsiz
* GOSB katılımcılarına verilen yangın eğitimlerinde yakıt söndürücüyü firma temin eder.
GOSB Dışında Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) 2.60/kişi
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün (sertifikalı) 390/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) 2.620
Yangında Arama – Kurtarma ve Tahliye eğitimi - tam gün 390/Kişi
• Eğitim Giderleri GOSB tarafından karşılanacaktır.
GOSB Teknopark Firmalarına Verilen Yangın Eğitimleri TL
Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün 180/kişi
Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün 250/kişi
Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi – yarım gün (10-20 kişi için) 1.400
* Eğitim Giderleri firma tarafından karşılanacaktır.
GOSB Kiralamalar TL
1 – 2 Saat (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 570
Yarım Gün (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 730
Tam Gün (İtfaiye Eğitim Salonu (20 Kişilik) 1.230
1 – 2 Saat (İtfaiye Eğitim Alanı) 1.230
Yarım Gün (İtfaiye Eğitim Alanı) 1.230
Tam Gün (İtfaiye Eğitim Alanı) 3.280
TL/Saat
Yol Süpürme Aracı Hizmet Bedeli 1.150
Halı Saha Kullanım Bedeli TL/Saat
GOSB sınırları içinde yer alan işletmeler 500
Diğer kişiler 600
TL/Günlük
Küçük araç ( Servis araçları, kamyonet, v.b. araçlar ) 40
Büyük araç ( Tır, Kamyon ) 70
TL/Aylık
Küçük araç ( Servis araçları, kamyonet, v.b. araçlar ) 500
Büyük araç ( Tır, Kamyon ) 800
TL/Tek Tartım
Kamyon, Kamyonet vb. 25
Tır 30

* Aksi belirtilmedikçe hizmetlere KDV dahildir.
* GOSB dilediği zaman fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Top