GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Haberler

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, GOSB SANAYİCİLERİNİ AĞIRLADI

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, GOSB SANAYİCİLERİNİ AĞIRLADI

10.01.2017GOSB 30. yıl organizasyonu sırasında bir araya gelen GOSB katılımcılarının ortak fikri olarak ortaya çıkan, GOSB’da faaliyet gösteren katılımcıların tanışması ve bilgi akışının güçlendirilmesi amacıyla her ay bir GOSB katılımcısının tesisinde tüm sanayicilerin bir araya geleceği toplantılar planlanmıştır.

GOSB’da faaliyet gösteren sanayicilerin bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşacağı, yönetimden beklentileri ile bölgede hizmet kalitesinin daha üst seviyeye çıkarılması için görüşlerini ifade edeceği, aynı zamanda ziyaret edilen tesisin incelenerek bölgedeki ürün yelpazesinin ve firmaları tanıma fırsatının bulunabileceği, “Sanayici Sohbetleri” adı verilen buluşmaların ilk ev sahiplerinin 30. Yıl organizasyonunda bu fikri ortaya atan GOSB katılımcıları olması kararlaştırılmış, GOSB 30. yıl organizasyonuna katılım gösteren Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ilk toplantıyı üniversite kampüsünde yapmayı teklif etmiş, bu nedenle buluşmaların ilki, 5 Ocak 2017 Perşembe günü Gebze Teknik Üniversitesi’nde, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Senato Salonu'nda Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)'sinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, GTÜ Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Abdurrahman Güngör katıldığı toplantıda üniversite ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Üniversitenin sahip olduğu bilgi birikimi ve teknolojiyi, sanayinin  ihtiyaçları  doğrultusunda, ürüne  ya  da sürece dönüştürmek için yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Özellikle ARGE ve İnovasyon noktasında yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla sanayi - üniversite işbirliğinin önemi vurgulandı ve bu yönde çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.  

Bir sonraki toplantı, 3 Şubat 2017 tarihinde Arçelik LG Klima San. ve Tic. A.Ş.’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek...


Top