GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Haberler

GOSB ACİL DURUM PLANINI HAZIRLADI

GOSB ACİL DURUM PLANINI HAZIRLADI

03.02.2020Bölgeyi etkileyebilecek bir afet veya acil durumda, mevcut kaynakların etkin şekilde kullanılarak, afet/acil durum sırası ve sonrasındaki aksiyonların doğru yönlendirme ve etkili müdahale ile hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına başlanan GOSB Afet ve Acil Durum Yönetim Planı tamamlandı. 

Bu amaç doğrultusunda sanayide meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için düzenlenen eğitimlerle güvenlik kültürünün ve çevre duyarlılığının kazandırılması, tatbikat ve toplantılar sonrasında görüş alışverişi ve kritikler yaparak farkındalık oluşturulması, güvenli ve sürekli üretimin sağlanması, yapılan iyileştirmeler ile trafik akışının daha iyi düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Süreç hakkında görüşlerini aldığımız GOSB İtfaiye ve Güvenlik Müdürü İsmail Yazan şunları kaydetti.

“Acil eylem planı kapsamında, GOSB içinde 3 ayrı noktada (TIR parkı, Meydan bölgesi, Cami bölgesi) ve Tembelova alanında İtfaiye birimi yanında GOSB Katılımcılarına yönelik geçici acil durum toplanma alanları oluşturulmuş, bir adet acil durum malzeme konteynırı hazırlanarak faaliyete geçirilmiş, GOSB’da faaliyet gösteren bazı firmalar ile lojistik ve kalifiye personel yardımı için karşılıklı protokoller yapılmıştır. 

Ayrıca, acil durum ekipleri irtibat numaraları aynı zamanda toplanma bölgeleri de olan GOSB Cami, GOSB Meydan ve GOSB TIR parkı alanlarına asılmış olup, tüm GOSB Katılımcılarına da iletişim bilgileri dağıtılmıştır. GOSB İtfaiye ve GOSB teknik birim personellerinin olası acil durumlara daha etkin müdahale etmesi adına AFAD, Üsküdar üniversitesi ve Kocaeli üniversitesi ile iş birliği yapılarak eğitimler alınmış, GOSB’da faaliyet gösteren tüm firmalarla sektörel ve bölgesel toplantılar organize edilerek, farklı senaryolar çerçevesinde tatbikatlar yapılmıştır.” 

Yazan, aynı zamanda acil eylem planı kapsamında, GOSB’un farklı birimlerinde görevli çalışanların yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulduğunu ve kurulan müdahale ekipleri ile de müdahale planlarının yapıldığı bilgisini verdi. 

GOSB Acil Eylem Planının içerik olarak 5 ana başlıktan oluştuğunu sözlerine ekleyen Yazan, 

 İletişim konusunda, GOSB katılımcılarının irtibat numaraları, çevre itfaiyeler, sağlık ve ambulans bilgileri gibi acil durumlarda aranacak kurumların bilgisinin toplandığını,

Yönetimsel olarak,  kriz merkezi oluşturulduğu, oluşacak acil durumlarda bu operasyonları yönetecek kişilerin belirlenerek görev dağılımlarının yapıldığını,

Proje bazında, bölge geneli risk haritalarının oluşturulduğu, sektörel, kimyasal risk, su kaynakları, güvenlik noktaları ve doğal gaz projelerinin hazırlandığını,

Acil Durum kapsamında, oluşabilecek tüm acil durumlar hakkında önleme, müdahale ve olası acil durum senaryolarının belirlenerek, bu müdahalelere yönelik hizmet gruplarının oluşturulduğunu,

Lojistik Destek kapsamında acil durum olaylarında yardım alınabilmesi ve hızlı malzeme desteği konusunda çalışmaların yapıldığı, özellikle GOSB’da faaliyet gösteren firmalardan bu konuda destek ve yardım alma ile ilgili çalışmalara başlandığını belirterek,

“GOSB Acil Eylem Planı” bölgemizde olmasını hiç istemediğimiz ama oluşabilecek tüm acil durumlara da her daim hazır olmamızın farkındalığı ile hazırlanmıştır. Bu planı sürekli güncelleyerek bölgemize katılımcılarımıza kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflemekteyiz. Bölgemiz için hayırlı olması temennisiyle, emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.


Top