GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Haberler

GOSB REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANLARI HAKKINDA...

GOSB REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANLARI HAKKINDA...

23.12.2015Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü‘nün 30.11.2015 tarihli yazıları onaylanan, Kocaeli Valiliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 04.12.2015 tarih, 40 ve 41 sayılı kararları ile yürürlüğe konmasına karar verilen 1/1000 ölçekli GOSB Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli GOSB Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli GOSB Tembelova Alanı Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli GOSB Tembelova Alanı Nazım İmar planı 07.12.2015 tarihi itibariyle GOSB Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri kafeteryasında askıya çıkarılmıştır.

Planların askıda kalma süresi 1 aydır.
Top