GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Haberler

REZERV SANAYİ PARSELİ TAHSİSİ

REZERV SANAYİ PARSELİ TAHSİSİ

04.11.2016Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin mülkiyetindeki GOSB Genişleme Alanı’nda bulunan 1832 ada 27 no.lu 5.326 m²’lik rezerv sanayi parselinin açık arttırma usulü ihale ile tahsis edilmesine, ihalenin 21 Aralık 2016 tarihinde, saat 14:00’de, GOSB Yönetim Merkezi’nde yapılmasına karar verilmiştir.

GOSB 5. Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen tahsis ve satış kriterleri uyarınca ve 4562 sayılı OSB Kanunu ile OSB Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde ve aynı Yönetmeliğin 101. Maddesine  istinaden uygun sektörde yer alan isteklilerin, Yönetmeliğin 103. Maddesinde bahsi geçen dokümanları hazırlayarak, 9 Aralık 2016 mesai saati bitimine kadar GOSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim etmeleri ve 21 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye katılmaları gerekmektedir.

Dokümanları ve üretim sektörü OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olmayan istekliler, ihale dışı bırakılır. İhaleye katılan isteklilerin, sundukları dokümanın veya beyan ettikleri üretim konusunun OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olmadığının tespiti halinde, ihaleyi kazanmış olsalar dahi tahsis işlemi yapılmaz. İhaleye katılacak kişilerin firmalarını temsil ve ilzama yetkili olmaları ve bunu belgelemeleri gereklidir. GOSB, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

İdarenin

Adı

:

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)

Adresi

:

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri Şahabettin Bilgisu Caddesi No:605

Gebze – Kocaeli

Telefon Numarası

:

(0262) 648 48 48

Faks Numarası

:

(0262) 648 48 22

E-Posta Adresi

:

info@gosb.com.tr

Web Adresi

:

www.gosb.com.tr

 

İhale Konusu İşin

Adı

:

5.326m²’lik rezerv sanayi parselinin tahsisi

İhale Yöntemi

:

Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır

Yapılacağı Yer

:

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri

Yapılacağı Tarih

:

21.12.2016

Saat

:

14:00

İhale Açılış Fiyatı

:

510 $/m2 (KDV dahil)

 

İhale Edilecek Parselin

Pafta – Ada – Parsel

:

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi

G22B19A2A pafta, 1832 ada, 27 parsel

 

Tahsisi Yapılacak Parselin İmar Durumu için lütfen tıklayınız

Rezerv Parselin Tahsisine İlişkin Kriterler için lütfen tıklayınız

OSB Uygulama Yönetmeliği 101. Maddesi için lütfen tıklayınız

OSB Uygulama Yönetmeliği 103. Maddesi için lütfen tıklayınız

Bilgi Formu için lütfen tıklayınız

Top