GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Haberler

TEVMOT PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GOSB’DA YAPILDI

TEVMOT PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GOSB’DA YAPILDI

19.02.2020Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa geliştirilen ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen “Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji  Verimli Motorların Teşvik Edilmesi” projesinin pilot OSB’lerinden biri seçilen GOSB’da, 14 Şubat Cuma günü bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Açılış konuşmalarını GOSB Bölge Müdürü Z. Nil Sönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü-Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Fatma ÇİL’in yaptığı toplantıda; Uluslararası Kıdemli Teknik Uzman Erik Gudbjerg tarafından Verimli Elektrik Motorları uygulamalarına yönelik sunum gerçekleştirildi. Proje Uzmanı Dr. Asuman Sönmez’in “Enerji Verimliliğinin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi”, KOSGEB Kocaeli Batı Müdürü Hakan Demirci’nin “KOSGEB Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği” konulu sunumları sonrasında, Proje Müdürü Mustafa Salman tarafından TEVMOT Projesi Başvuru Süreci’nin katılımcılara aktarılması ile toplantı tamamlandı.

TEVMOT Hakkında:

TEVMOT Projesi ile pilot OSB’lerde yer alan desteklenmeye uygun görülen KOBİ’lerden, KOSGEB veri tabanına kayıt olarak, İşletme Geliştirme Destek Programına başvuru yapmış ve KOSGEB tarafından onaylanmış olanlar desteklenecektir. Destek oranı yerli motorda %75, ithal motorda %60 olacaktır. İşletme başına sağlanacak desteğin üst limiti 80.000 Türk Lirası’dır.


Top