GOSB

Türk Öğün, Çalış, Güven!

Haberler

VERİMLİLİK DESTEK PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

VERİMLİLİK DESTEK PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

01.02.2019Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından “Verimlilik Destek Programı Geliştirilmesi Projesi” başlatılmıştır. Proje kapsamında pilot uygulama bölgesi olarak GOSB seçilmiştir. Yalın Enstitü Derneği İktisadi İşletmesi (YED) GOSB’daki belirli sayıda firmada yalın düşünce ve yalın üretim teknikleri konularında teşhis, eğitim, danışmanlık ve uygulama hizmetleri verecektir.  

Projenin tüm finansmanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı VGM tarafından karşılanacaktır.

Proje, GOSB içinden belirlenecek toplam 12 firmada, Şubat-Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Paylaşım ve bilgilendirmeler, OSB kapsamındaki tüm firmalara açık olacak ve GOSB Bölge Müdürlüğü katkıları ile yürütülecektir. 

Yalın Üretim, israfı yok ederek her tür kaynak kullanımında verimi arttıran, kaliteli, uygun maliyetli ürün ve hizmetlerin müşterinin istediği zamanda sunulmasını sağlayan, tüm çalışanları bu hedefe katkıda bulunmaya yönelten bir yönetim anlayışıdır. 

Yalın Enstitü kâr amaçlı olmayan, yalın uygulamaları yaygınlaştırarak ülke rekabetçiliğine katkıda bulunma misyonu ile hareket eden dernek statüsünde bir eğitim ve danışmanlık kuruluşudur. 2002 yılında kuruluşundan bu yana küçük, orta, büyük ve 26 farklı sektörden 278 firmaya geniş kapsamlı danışmanlık desteği ve 800’den fazla firmaya eğitim desteği vermiş ve ISO 500 şirketlerinin %25’iyle çalışmıştır. 

Yalın Enstitü’nün önceki uygulamalarında %30-80 termin süresi kısalması, %50 alan tasarrufu, %40-60 stok azalması, %40-80 kalitede iyileşme, %20-30 verimlilik artışı, iş kazalarında %50 azalma, %10-20 kapasite artışı, çalışanların motivasyon ve katkılarında artış ve milyon dolarlarla ölçülen tasarruflar gibi çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir.

Verimlilik Destek Programı Geliştirilmesi Projesi tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, 5 Şubat 2019 tarihinde Saat 14:00-16:00 arasında GOSB Konferans Salonunda, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası temsilcilerinin de katılımıyla yapılacaktır. İlgilenen tüm firma yöneticileri davetlidir.

PROGRAM

13.30 - 14.00  Kayıt
14.00 - 14.15  Açılış Konuşmaları
14.15 - 14.45  Proje Tanıtımı
14.45 - 15.45  Yalın Üretim ve Kazanımları Sunumu
15.45 - 16.00  Soru-Cevap

LCV: Dicle GÜNER / dicle@gosb.com.tr
Top